Tuzla: Počela priprema terena za izgradnju stambenih i poslovnih objekata ˝Pecara 2˝

Počela je priprema terena za novu investiciju kompanije “Bingo” u Tuzli. Na dijelu prostorne cjeline Pecara 2 kompanija “Bingo” će graditi stambene i poslovne objekte, a prije početka gradnje planirano je uklanjanje deset glavnih objekata, kao i tri pomoćna objekta. Prije dvije godine Kolegij gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, prihvatio je Nacrt Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli, koji su upućeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje, na kojem su i usvojeni. Prije početka gradnje predviđeno je uklanjanje deset glavnih objekata, kao i tri pomoćna objekta i to: – Poslovni objekti (u funkciji servisiranja vozila – preduzeća “Tuzla remont”) – Poslovni objekat “Euroherc” – Poslovni objekat “Tehnički pregled”, označen brojem 2 će biti uklonjen, a u sklopu prizemne etaže lamela A1 i A2 bit će izgrađen zamjenski prostor – tehničko kontrolna stanica za putničke automobile. Priprema terena i uklanjanje objekata počeli su početkom mjeseca oktobra a u narednom periodu očekuju se obimniji radovi na pripremi terena za početak gradnje.

(RTV7)