Tužioci, istražitelji i inspektori obavljaju uviđaj u GIKIL-u

Dva tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona (TK) zajedno sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK koji rade na predmetima zagađenja okoliša, te stručna lica i agencije koji rade po nalogu Tužilaštva, obavljaju danas uviđaj u Global Ispat koksnoj industriji Lukavac (GIKIL)

Tokom uviđaja se utvrđuje da li je u GIKIL-u  nastavljeno s nekontrolisanim ispuštanjem štetnih materija i supstanci koje dovode do zagađenja okoliša, odnosno do daljeg ugrožavanja i zagađenja zraka, tla i vode a što dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, životinja i ugrožava ekosistem na području Lukavca, rijeke Spreče i šire.

Također, na terenu su i inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, federalni vodni i okolišni inspektori koji utvrđuju da li se i u kojoj mjeri provode odluke i mjere koje su inspekcije ranije naložile GIKIL-u, a u vezi zaštite okoliša.

Nakon obavljenog uviđaja će se poduzimati dalje mjere i aktivnosti u okviru nadležnosti ovog tužilaštva – navodi se u saopćenju iz Odjela za odnose s javnošću Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Ovo tužilaštvo vodi istragu protiv generalnog direktora GIKIL-a Debasisha Gangulya zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo onečišćenje okoliša. U okviru te opsežne istrage provode se brojna vještačenja i analize zagađenja okoliša nakon dva događaja iz maja i augusta ove godine kada je došlo izlijevanja prvo katrana, a nakon toga i amonijačne vode i drugih opasnih materija u okolini Lukavca i u rijeku Spreču.

(fejm.ba)