Transparency International: Najviše prijava za korupciju u državnoj upravi zbog zapošljavanja

U prvih šest mjeseci ove godine Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International, zabilježio je preko 150 prijava, dok je državna služba sa 104 prijave i dalje sektor sa najviše neregularnosti, navodi se u izvještaju ove organizacije.

Kako se navodi u saopćenju, Centar za pružanje besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transpareny International u BiH, u prvoj polovini 2022. godine postupao je u 154 predmeta u vezi s prijavom korupcije i zabilježio je 817 poziva građana na besplatnu liniju.

Državna uprava i dalje predstavlja sektor u kome je evidentirano najviše neregularnosti te su u prvih šest mjeseci ove godine u ovoj oblasti zabilježene 104 prijave. Ovaj broj, kako se navodi, predstavlja porast u odnosu na isti period prošle godine – za 66.

Prema izvještaju, pravosuđe i obrazovanje sa po 11 prijava te privatni sektor sa 14, oblasti su u kojima Centar bilježi konstantan broj predmeta, dok je u oblasti zdravstva primjećen pad broja prijave korupcije, u odnosu na prethodne godine kada je pandemija Covid-19 izvršila negativan pritisak na ovu oblast.

“Najveći broj predmeta u ovom periodu se odnosi na prijave osoba koje su svjedok korupcije – 84, što je evidentan porast u odnosu na prethodne godine. Prijave zviždača – 17 i osoba koje su žrtva korupcije – 43, iako relativno brojne, ne bilježe značajan porast u odnosu na prethodni period, što sugeriše da su građani u većoj mjeri svjesni korupcije kojoj svjedoče u svom okruženju, ali im i dalje nedostaje neophodna institucionalna i pravna zaštita kako bi se odlučili na prijavu u situacijama kada su žrtva korupcije ili kada osjećaju da mogu trpiti posljedice zbog prijave”, navodi se u saopćenju Tranparency Internationala.

Ivana Korajlić, izvršna direktorica Tranparency Internationala kaže da Centar za pružanje pravne pomoći svake godine dobija sve više poziva građana i sve više prijava, te da već godinama postoji trend povećavanja broja prijava u vezi s javnim sektorom, odnosno državnom upravom. Pojašnjava da se u ovom sektoru najveći broj prijava odnosi na nepravilnosti u procesu zapošljavanja i imenovanja na ključne funkcije.

“Posebno to, nažalost, postaje vidljivo u izbornim godinama gdje se zapravo povećava i broj tog predizbornog, stranačkog zapošljavanja i samih imenovanja. S druge strane, u pravosuđu i obrazovanju također u zadnje dvije godine imamo situaciju da se povećava broj prijava. Dobro je da građani svakako postaju svjesni problema korupcije i da se odlučuju prijaviti”, govori Korajlić.

Ona naglašava da je, bez obzira na djelovanje prijavilaca i Tranparency Internationala, često veoma sporo djelovanje samih institucija koje bi trebale postupati po prijavama i djelovanju organizacija civilnog društva, kao i građana, a ne samo čekati nekoliko godina da se razriješe pojedini slučajevi.

Na osnovu postupanja Centra, u ovom periodu doneseno je 12 presuda u korist Organizacije protiv javnih organa na svim nivoima vlasti u BiH, a u istom periodu izrečene su tri preporuke Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH po predstavkama Centra. Također, pokrenuto je 11 upravnih sporova protiv javnih organa zbog nedostavljanja informacijama od javnog značaja.

Tranparency International je kao “umješač” učestvovao u postupcima protiv Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog diskriminacije Emira Mešića, zviždača koji je tužio ovu organizaciju. O ovom slučaju pisala je i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH). Korajlić dodaje da u narednom periodu očekuju porast broja prijava u vezi s nepravilnostima u preizbornom i izbornom procesu.