Tragičan događaj u Lukavcu: Alarm za sve nas

Maloljetnik iz Lukavca je 14. juna ušao je u OŠ „Lukavac – Grad“ sa namjerom da „vrati knjige“, a umjesto toga je izvršio napad i pištoljem upucao nastavnika. Prethodno je dječak više puta prijetio da će pucati i osvetiti se nakon što je zbog problematičnog ponašanja prebacivan iz škole u školu.

Svi su znali za njegove prijetnje, no ništa se konkretno nije poduzelo.

Sistem zakazao

Bio je ovo tragičan događaj koji je sablaznio javnost i još jednom pokazao sve manjkavosti sistema u kojem živimo. Srećom, upucani nastavnik uspješno se oporavio iako je bio u životnoj opasnosti.

Napadač je uhapšen, no s obzirom da je maloljetan ispostavilo se da naš pravosudni sistem uopšte krivično ne tretira te osobe. Stoga se s razlogom postavlja pitanje kako će pravosudni sistem postupiti s obzirom na to da je riječ o maloljetniku. Krivični zakon Bosne i Hercegovine nije precizan kada je riječ o kažnjavanju maloljetnika, ali sudije imaju odgovornost za određivanje dužine kazne. Najvjerovatnija opcija je odlazak maloljetnika u disciplinski centar koji ima svoja pravila. On će tamo provesti najduže 20 dana neprekidnog boravka ili mjesec dana u slučaju određenog broja sati tokom dana.

S druge strane, nakon što je napadač smješten na psihijatrijsku kliniku u Sarajevu, uhapšen je njegov otac koji se tereti po odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Za to krivično djelo se može izreći kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Šta poduzeti

Odgovorni su se podigli nakon ovog incidenta, pa je tako federalna ministrica obrazovanja i nauke, Jasna Duraković, nakon sastanka s predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja, istakla da se nasilje mora osuditi i da su potrebne akcije i saradnja različitih institucija kako bi se riješio ovaj problem. Ministrica Duraković je navela 11 konkretnih preporuka. Ove preporuke uključuju formiranje koordinacije ministara obrazovanja i nauke, osiguravanje interresornog financiranja za prevenciju nasilja, analizu kapaciteta pedagoško-psiholoških službi, formiranje interresornog stručnog tima.

Doneseno je nekoliko zaključaka i preporuka o poduzimanju konkretnih aktivnosti kako bi se osigurala sigurnost u školama i smanjilo nasilje među učenicima. Neki od ključnih koraka podrazumijeva da je potrebno ulagati u programe prevencije nasilja koji obuhvaćaju edukaciju učenika, roditelja i nastavnika o prevenciji i rješavanju konflikata na miran način. Ovi programi trebaju se fokusirati na razvijanje empatije, komunikacijskih vještina i rješavanje problema.

Škole trebaju osigurati adekvatne sigurnosne mjere kako bi se spriječio ulazak oružja ili drugih opasnih predmeta u školske prostorije. To može uključivati postavljanje sigurnosnih kamera, redovite provjere učenika i posjetitelja, kao i saradnju s lokalnim policijskim snagama.

Koraci prevencije

Takođe, škole bi trebale imati multidisciplinarne timove za podršku koji uključuju psihologe, socijalne radnike i stručnjake za ponašanje. Ovi timovi mogu pružiti podršku učenicima koji su žrtve nasilja, ali i onima koji pokazuju nasilno ponašanje. Važno je identificirati i intervenirati u ranoj fazi kako bi se spriječilo eskaliranje problema. Roditelji takođe imaju važnu ulogu u prevenciji nasilja u školama. Škole bi trebale uspostaviti otvorenu komunikaciju s roditeljima i redovito ih informisati o događajima i aktivnostima u školi. Roditelji također trebaju biti educirani o važnosti prepoznavanja znakova nasilja i pravilnom postupanju u takvim situacijama.

Nastavnici trebaju biti educirani o prepoznavanju znakova nasilja, postupanju u kriznim situacijama i primjeni metoda nenasilnog rješavanja sukoba. Kontinuirana stručna edukacija nastavnika može im pomoći u razumijevanju i suzbijanju nasilja u školama.

Ovo su samo neki od mogućih pristupa rješavanju problema nasilja u školama. Važno je da se svi relevantni sudionici, uključujući obrazovne institucije, roditelje, lokalne vlasti i policijske snage, aktivno uključe u zajedničke napore kako bi se osigurala sigurna i podržavajuća okolina za sve u čenike. Uz ove korake, također je važno provoditi istraživanja i analize kako bi se bolje razumjeli uzroci i dinamika nasilja u školama te kako bi se prilagodili i razvili odgovarajući programi i strategije.

Važno je dodati i da je važno uključivanje učenika u procese donošenja odluka i rješavanja problema što im može pružiti osjećaj pripadništva svojoj školskoj zajednici. Osnaživanje učenika uključuje promicanje njihovih glasova, ideja i inicijativa te pružanje prilika za razvoj vještina za rješavanje sukoba, komunikaciju i liderstvo.

Nasilje u školama često evoluira i mijenja se s vremenom. Stoga je važno pratiti trendove, istraživanja i inovacije u području prevencije nasilja.  Na koncu, svi nivoi društva trebaju se uključiti u prevenciju problema maloljetničkog nasilja. Djecu treba slušati, razumijevati njihove probleme i davati im podršku. To je temelj svega.

J. J.