TK: Konkurs za obavljanje pripravničkog staža za boračke kategorije bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, i  Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog  staža branitelja i članova njihovih porodica i Odluke Ministarstvaza boračka pitanja, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konkurs za  utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantonaobezbjeđuju sredstva za  obavljanje volonterskog staža /stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Pravo  na  obavljanje  volonterskog  staža/stručnog  osposobljavanja  bez  zasnivanja  radnog odnosa (u daljem tekstu: volonterski staž) ima osoba  iz člana 1. st. (1) i (2) i člana 4. Zakona odopunskim  pravima  branilaca  i  članova  njihovih  porodica, koje ima VII stepen visokestručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Detalje konkursa pogledajte OVDJE:

(rtvslon)