TK: Dva miliona KM za angažovanje medicinskog kadra u procesu vakcinacije

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o radnom angažovanju medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Podsjećamo, Vlada je krajem marta zatražila od Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povrataka, JU Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da sagledaju finansijske i druge mogućnosti za radno angažovanje medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja sa evidencije Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u cilju rasterećenja trenutno zaposlenih medicinskih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i pružanja adekvatne i neophodne zdravstvene usluge građanima.

Shodno podacima prikupljenim od zdravstvenih ustanova, Vlada je usvojila iskazane potrebe, izuzev onih za koje se smatra da su neopravdane, te zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da iznađe ukupno 2 miliona KM za unapređenje zdravstvene zaštite primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa u cilju finansiranja programa vakcinacije do 31.12.2021.godine.

Od navedenog iznosa jedan milion KM će biti namijenjen za primarni, a jedan milion KM za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Sve javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona su zadužene da omoguće što većem broju zdravstvenih radnika SSS obavljanje pripravničkog staža u njihovim ustanovama.