TK: Čekaju danima na utovar uglja, neizvjesna isporuka građanima

Brojni prevoznici sa područja Tuzlanskog kantona čekaju danima na utovar uglja pred rudnikom Šikulje koji posluje u sklopu Rudnika Kreka. Prevoznici su ogorčeni sporošću i neizvjesnošću isporuke uglja i njima i građanima.

Prevoznici pričaju kako potpišu predračun pa čekaju nekoliko dana da bi uplatili u banci. Potom dolaze pred rudnik i čekaju.

“Krenu raditi ujutru od pola 8. Onda odmaraju, pauza oko 9.00, pa opet odmaraju. Onda uđu tri ili četiri kamiona i kažu da je smjena gotova. A nekada za jedan dan dođe 280 tona. To je oko 30 kamiona i to u jednoj smjeni. Znači, kada hoće da rade, oni rade.”, kaže Damir Selimi.

“Ograničili su nas na po 15 tona. Ja uplatim na ženu, dijete, komšiju, saberem, a da bi uplatio 50 tona. Uložim 5.000 ili 6.000 KM. U srijedu sam uplatio, još iz direkcije nisu poslali otpremnice.”, dodaje Samed Halilović, prevoznik.

Tonu uglja plaćaju 123 KM, a tvrde da često dobiju i zemlju.

Selvedin Kurtić, prevoznik, kaže:

“Čekaš pet dana, ne znaš šta ćeš i natovariš zemlju kao ja jučer. Ako si izašao na kapiju, ne može reklamacija. Ne mogu ja vidjeti dok ne natovarim. De ti sad dokaži nekome da nisam ja kriv. Ne mogu ja razabirati. Traka sipa i to je to.”

“Ja kada istovarim, bude zemlje pola tone, mene čovjek zove i ja mu vratim pare, a meni ovdje neće niko vratiti.”, dodaje Samed Halilović, prevoznik.

U TK imaju rudnici Mramor, Šikulje, Dubrave, Đurđevik, Banovići, te prevoznici ne žele ići po ugalj u Stanare ili Ugljevik, ali njihovo poslovanje sa Krekom je sve teže.

“Odgovorni su svi u ovoj Kreki jer niko neće da radi. Samo smjenjuju jedan drugog. Na ovom predračunu imaju tri potpisa, a sve to može raditi jedna žena. Dođe ovaj se potpiše, pa prođe tri, četiri dana da se potpiše drugi, Četiri ih sjede samo za jedan papir“, kaže Damir Selimi.

Čekajući i po danu i po noći, prevoznici su prisiljeni štititi kamione na razne načine pa na rezervoare stavljaju katance, a na akumulatore lance da bi spriječili krađe. Samo u Šikuljama uglja ima za njih, ali zbog svih problema ne znaju šta će dalje.

“Sada ti kaži građanima da nema uglja. Kada kažeš da nema, lažeš. Postaješ nepošten kod građana i kojid svojih mušterija i firmi za koje još malo vozim”, rekao je Selvedin Kurtić, prevoznik.

“Kažu mi: Evo ti 20 KM više, de meni dovuci. Stariji narod, boji se zime kao i svako. I od jadne penzijce daju meni. Sad ženi istovario dvije tone i dade mi 5 KM i zahvaljuje se kao da sam joj džabe dovukao.”, Samed Halilović, prevoznik.

Tražili smo informacije i komentar o ovom problemu od Elektoprivrede BiH u čijem sastavu posluju Rudnici“ Kreka“. Međutim, odgovor je izostao.

 

(ba.n1info.com/ Nataša Tadić)