SZZTK: Objavljene liste kandidata za Projekat sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Lista aplikanata koji su aplicirali po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2022 objavljenog na web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dana 10.8.2022. godine.