Svjetska karta rizika od zemljotresa: Trebaju li građani BiH biti mirni?

Svaki razorni zemljotres ponovo aktuelizira pitanje koja područja u svijetu su najugroženija kada su u pitanju podrhtavanja tla.

FM Global, jedan od najvećih osiguravatelja imovine sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je opsežnu svjetsku kartu rizika od zemljotresa.

Karta prikazuje područja označena bojama ovisno o tome u kakvom su riziku od potresa. Svaka boja predstavlja razdoblja u kojima potresi uzrokuju razornu štetu.

Prema karti, većina Bosna i Hercegovine je u zelenoj boji.

Narančasta boja predstavlja period razornog potresa svakih 250 godina, a zelena svakih 500 godina. Crvenom su bojom, onom koja označava rizik od velikog potresa svakih 100 godina, i tu je označen južni dio Bosne, ispod Mostara pa sve do granice sa Hrvatskom.

Na području BiH ima samo u jednom dijelu ljubičaste oznake, odnosno perioda razornog potresa svakih 50 godina.

Veći rizik od zemljotresa postoji u Italiji, Albaniji, Grčkoj i Turskoj, gdje prevladavaju crvena i ljubičasta boja.

Kako navodi Forbes, svake godine oko 1.000 snažnih potresa, definiranih kao potresi jačine 5,5 ili više, potresu Zemlju.

Velika većina svih potresa događa se na granicama ploča, gdje se sudaraju Zemljine tektonske ploče ili gdje se segmenti Zemljine kore pomiču bočno u odnosu jedni na druge.