Sve nas je manje, ali živimo duže

BiH ima negativan prirodni priraštaj u odnosu na svjetski prosjek, ali njeni stanovnici žive duže za razliku od globalne sredine, pokazala je to analiza Agencije za statistiku BiH.

Demografsku sliku BiH sa ostatkom svijeta Agencija je uporedila povodom 11. jula – Svjetskog dana stanovništva. Procjenjuje se da je broj ljudi na Zemlji dostigao milijardu 1804. godine, a prema procjenama Populacijskog odjeljenja UN sredinom 2017. godine naša planeta imala je oko 7,55 milijardi stanovnika.

– Stanovništvo BiH čini ispod 0,05 odsto ukupne svjetske populacije – piše u publikaciji Agencije za statistiku BiH.

Godišnje na svijet dođe 141 milion živorođene djece, a umre oko 58 miliona stanovnika, a prirodni priraštaj iznosi oko 83 miliona stanovnika godišnje.

– U prosjeku, svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije BiH – navode u Agenciji.

Kada je riječ o BiH posebno su zabrinjavajući podaci o prirodnom priraštaju. Procjenjuje se da je u 2016. godini stopa nataliteta na globalnom nivou bila oko 18,9 promila, a mortaliteta 7,7, uz evidentne razlike u prirodnom kretanju stanovništva pojedinih regiona i zemalja svijeta.

U razvijenom dijelu planete – Evropi, Sjevernoj Americi, Australiji, Novom Zelandu, Japanu stopa nataliteta bila je 10,9 promila, a mortaliteta 10,1 dok je u manje razvijenom dijelu natalitet bio 20,5, a mortalitet 7,2 promila.

– Stopa nataliteta u BiH bila je 8,5 promila, a mortaliteta 10,8 promila što je rezultovalo negativnim prirodnim kretanjem stanovništva od 2,3 promila – podaci su Agencije za statistiku BiH.

Zanimljive podatke dobili su statističari upoređujući životni vijek. Život na planeti traje 71,7 godina, odnosno za muškarce 69,4, za žene 74. Najniži očekivani vijek je u Sijera Leoneu (51,8), Centralnoafričkoj Republici (52,2), Čadu (52,9), Nigeriji (53,4), a najviši u Japanu (83,8 godine), Švajcarskoj (83,3), Španiji (83,1) i Singapuru (83).

– Procijenjeni očekivani životni vijek za stanovništvo BiH je 76,9 godina i to 74,4 godine za muškarce i 79,4 godina za žene – podaci su Agencije za statistiku.

Profesor demografije Stevo Pašalić kaže da su slične stope mortaliteta prisutne u svim zemljama zapadnog Balkana i da nisu posebna novost. Ozbiljniji problem su, kaže, migracije u kombinaciji sa negativnim prirodnim priraštajem.

– To sve vodi ka smanjenju broja stanovnika. U proteklih 25 godina priraštajem i migracijama izgubljeno je 1,13 milion stanovnika BiH. To stvara i druge probleme. Manji je udio mlade populacije do 15 godina, izraženo je starenje stanovništva, te sve manji broj radne snage i školaraca – kazao je Pašalić.

Životni vijek se sa druge strane, kaže, povećava tako da će generacije koje se sada rađaju živjeti oko 90 godina.

– Svi moraju biti svjesni demografske slike društva i preduzeti konkretne korake u oblasti populacione politike da bi ona bila i popravljena – zaključio je Pašalić.

Populacijsko odjeljenje UN očekuje da svjetska populacija dostigne 8,55 milijardi do 2030. godine, a 9,77 milijardi do 2050. Dok je gradsko stanovništvo u 1975. godini obuhvatalo 37 odsto svjetske populacije, procjenjuje se da od 2008. godine prvi put u istoriji većina stanovništva živi u gradovima.

Činjenice o BiH
* stanovništvo BiH čini ispod 0,05 odsto udjela u ukupnoj svjetskoj populaciji

* svjetsko stanovništvo se mjesečno uveća za oko dvije populacije BiH

* Stopa mortaliteta u BiH 10,8  promila – globalni prosjek 7,7

* Stopa nataliteta u BiH 8,5  promila – globalni prosjek 18,9

* Očekivani životni vijek u BiH 76,9 godina – svjetski prosjek 71,7ž

(Glassrpske.com)