Svako peto dijete u BiH na evidenciji jednog od centara za socijalni rad

World Vision BiH pokreće program podrške najranjivijoj djeci Njihovi snovi trebaju vašu podršku, koji će pojedincima i kompanijama omogućiti da se aktivno uključe u živote djece koja u sred siromaštva sanjaju o boljoj budućnosti. Uključenjem u program postajete Čuvari dječijih snova i svojim doprinosom osiguravate da ranjiva postanu mlada generacija inovativnih i poduzetnih ljudi.

Svako peto dijete je na neki način ranjivo i onemogućeno da ostvari svoje snove, što znači da nemaju redovne obroke i zadovoljavajući smještaj, te im nedostaju potrebni uslovi za obrazovanje i izgradnju životnih vještina.

Program Njihovi snovi trebaju vašu podršku mijenja okolnosti u kojima odrastaju ranjiva djeca

Više od 25 godina World Vision BiH radi sa najranjivijom djecom rješavajući brojne probleme sa kojima se susreću. Program Njihovi snovi trebaju vašu podršku razvijen je da sveobuhvatnim pristupom riješi nekoliko problema – manjak redovnih obroka, neadekvatan smještaj, nestimulirajuće obrazovno okruženje te manjak vannastavnih aktivnosti koje vode do ispunjavanja djetetovih snova. Čuvari dječijih snova ranjivoj djeci u BiH pružaju šansu za ostvarenje vlastitog potencijala, a njihovim roditeljima olakšavaju nastojanja da im pruže uslove za sretnije djetinjstvo.

Kako možete pomoći!?

Pozivamo vas da se na web stranici www.worldvision.ba informišete o programu Njihovi snovi trebaju vašu podršku i postanete Čuvar dječijih snova.