Svaki ćošak pokriven plakatima, inspekcija ima pune ruke posla

Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je 7. septembra. Na svakom ćošku glavnog grada naše države plakati predizbornih stranaka poručuju građanima da glasaju za njih.

Veliki broj nelegalno postavljenih plakata nalazi se na električnim stubovima, stablima, fasadama, napuštenim zgradama, te svakom prostoru za koje političke stranke pretpostavljaju da bi bile najbolje da sa njih pošalju poruke.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kažu da su od početka kampanje za Opće Izbore 2018. godine u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo do danas je primljeno i obrađeno 26 zapisnika i služenih zabilješki sa fotografijama, kazali su iz KUIP-a za Radiosarajevo.ba

“Komunalni redali KJKP “RAD-a” evidentirali su prekršaje nepropisnog oglašavanja u 129 ulica i lokacija na području KS. Na osnovu dostavljene dokumentacije pokrenuti su inspekcijski postupci”, kazali su iz KUIP-a.

Nakon izdavanja inspekcijski rješenja političke stranke dužne su da u roku od jednog dana, od dana prijema rješenja, izvrše uklanjanje nepropisno postavljenih materijala, a druga faza ovog postupka je izdavanje prekršajnih naloga za učinjene prekršaje, odnosno za nepostupanje po izdatim rješenjima.

Kampanja ulazi u završnu fazu, a iz KUIP-a poručuju svim političkim subjektima, da se nepropisno plaketiranje na području svih devet općina u KS svakodnevno prati, evidentira i sankcioniše.

“Prema do sada prikupljenim i obrađenim podacima sa terena najveći broj prekršaja nepropisnog plaketiranja evidentiran je na području općina Centar i Vogošća”, kazali su iz KUIP-a.

Kazne za nepropisno plakatiranje propisane su Zakonom o komunalnoj čistoći KS, a kreću se od 1.000 do 6.000 KM za pravna lica, odnosno od 500 do 2.000 za odgovorno pravno lice.

“Upozoravamo da svako nepostupanje po rješenju kantonalnog inspektora podliježe izdavanju prekršajnog naloga Zakonu o inspekcija KS u iznosu od 3.000 do 15.0000 KM za pravno lice, a od 1.000 do 3.000 KM za odgovorno lice”, kazali su iz KUIP-a.

(RadioSarajevo)