Sutra potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Grad Tuzla je, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u januaru ove godine raspisao deveti po redu Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aeroagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzla. Za ove namjene, u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000 KM.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje su bile predmet sufinansiranja su sljedeće: nabavka i ugradnja toplotnih pumpi, „utopljavanje“ objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, te nabavka i ugradnja vanjske stolarije, nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica (KTP) i nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.

Potpisivanje ugovora sa aplikantima koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica (KTP-a)“ i sa aplikantima koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja peći na pelet“ (ukupno 236 ugovora) će biti organizovano u ponedjeljak, 6.6. 2022. godine u dvorani „Kaleidoskop“. 

Na Javni poziv objavljen u januaru ove godine pristigle su ukupno 552 prijave. Od 420 prijava koje su od strane Komisije ocijenjene kao uredne i potpune, odnosno koje ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava u navedenu svrhu, 200 prijava se odnosi na peći na pelet, 36 prijava se odnosi na KTP, a ostale prijave, njih ukupno 184, odnose se na „utopljavanje“ objekata ili toplotne pumpe.