Sutra će biti objavljene privremene rang-liste primljenih studenata na Univerzitet u Tuzli

Ovogodišnji prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju dramskih umjetnosti  Univerziteta u Tuzli, zbog epidemiološke situacije održan je na više  lokacija. Bodovanje i rangiranje kandidata vršit će se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te ocjena iz srednje škole i predmeta značajnih za odgovarajući fakultet. Kandidat na prijemnom ispitu mora ostvariti najmanje 20 bodova, da bi ušao u dalji postupak rangiranja. Po prvi put ove godine vrednovat će se i rezultat eksterne mature.

Jasmin Suljagić,prorektor za nastavu i studentska pitanja UNTZ ističe da  eksterna matura najviše može dobiti pet bodova i kada govorimo o prijemnom ispitu  za razliku od prošle godine, kada zbog stanja elementrane nesreće nije bilo prijemnog ispita ove godine prijemni ispit je eliminatoran na svim fakultetima/Akademiji UNTZ”.

Za novu akademsku 2020/2021 godinu, planiran je upis 2.220 brucoša. Najveći interes ,kao i do sada budući studenti iskazali su za Medicinski i Elektrotehnički fakultet. Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom, organizovat će se drugi upisni rok.

„Nakon konačnih rang listi u utorak 13. jula onda ćemo imati realno stanje kloiko je studenata položilo prijemni ispit na kojim Fakultetima i akdemiji je ostalo slobodni mjesta takodđe drugi upisni rok je definisan konkursom,on će se održati 6.spetembra tako da ćemo te dataljne informacije o slobodnim mjestima da li je to na budžet ili studij za vlastite potrebe znat ćemo u utorak nakon konačnih listi“ kaže Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu i studentska pitanja UNTZ

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni sutra 7.jula,na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli. Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno nastavnom vijeću fakulteta ili Akademiji putem komisije za žalbe,a predaje se studentskoj službi u roku od tri  dana nakon objavljivanja rezultata. Konačne rang – liste primljenih studenata bit će obavljene u utorak 13. jula, a upis primjenih kandidata počinje 14 i trajat će do 22 jula. 1.140 budućih brucoša imat će priliku pohađati redovan studij na teret Budžeta TK ,dok je 1010 mjesta planirano za samofinansirajući studij, te 70 mjesta za vanredni studij.