Stočna hrana MIP Ljubače jedina u BiH bez GMO

Tvornica stočne hrane u okvirima kompanije Mlin i Pekare Ljubače ima tradiciju dugu 26 godina, a nastala je kao logičan slijed poslovnih procesa u okvirima MIP Ljubače obzirom na srodne djelatnosti prerade i meljave žitarica i same mlinske industrije.

“ U početku je to bila jedna sporedna djelatnost kojoj nije pridavan nikakav značaj te su same poslovne aktivnosti obavljane na primitivan način. Međutim poslije izvjesnog vremena i spoznaje o potencijalima proizvodnje stočne hrane, ona se u potpunosti izdvojila kao samostalan proizvodni divizion u okviru MIP Ljubače. Nakon toga se pristupilo modernizaciji i upotrebi savremenih metoda u proizvodnji stočne hrane.” – ističe Jasmin Sadadinović, direktor MIP Ljubače.

U svojoj ponudi, kao poseban kvalitet, ova kompanija izdvaja sve vrste krmiva (kukuruz u zrnu, kukuruznu prekrupu, kukuruzno stočno brašno, pšenično stočno brašno, sojina sačmu) kao i gotovu stočnu hranu /koncentrate (hrana za tovne piliće, hrana za koke nosilice, hrana za krave muzare, hrana za tovnu junad, hrana za jagnjad). Navdeni koncentrati dolaze u dva oblika : praškasti i peletirani u svim transportnim pakovanjima koje tržište zahtijeva. Godišnja proizvodnja stočne hrane iznosi 12.000 tona, a kompanija snabdijeva velike kupce poput Binga, AC Food-a, Milkosa…

“Osim implementiranih ISO I HACCAP standarda ,jedina smo firma u BIH koja posjeduje i primjenuje certifikat NO GMO, koji podrazumjeva da sve sirovine sa kojima radimo nisu genetskih modificirane” – navodi Nermin Karić, rukovodilac Odjela stočne hrane MIP Ljubače.

(RTVSlon)