Stepen naplate koncesionih naknada u Tuzlanskom kantonu iznosi 83,50 posto

Stepen naplate koncesionih naknada u Tuzlanskom kantonu iznosi 83,50%, navodi se u danas usvojenoj Informaciji o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2021. godinu.

Naime, od 2002.godine, kada su zaključeni prvi ugovori o koncesijama, pa zaključno sa 31.12.2021. godine Ministarstvo privrede je ukupno fakturisalo oko 66,5 miliona KM za eksploatisane količine predmeta koncesije. Za ovaj period period po osnovu koncesione naknade naplaćeno je ukupno oko 55,5 miliona KM, što predstavlja 83,50% od ukupno fakturisanih koncesionih naknada. Razlika od oko 11 miliona, predstavlja dug koji se, kao i ranijih godina najvećim dijelom odnosi na dugovanja rudnika sa područja Tuzlanskog kantona.

Dominantan dio tog iznosa odnosi se na Rudnike „Kreka“ koji duguju 8.800.166,23 KM, što predstavlja cca 81 % od ukupnog duga. Kada je u pitanju protekla godina, zaključno sa 31.12.2021. godine Ministarstvo privrede imalo je 26 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za čiju dodjelu je nadležna Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo privrede.

U 2021. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede, naplaćeno je 5.437.407,26 KM što je za 540.759,30 KM ili cca 9% manje u odnosu na 2020. godini, kada je naplaćeno 5.978.166,56 KM. Osnovni razlog za smanjen stepen naplate u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu je taj što su Rudnici uglja „Kreka“ u 2020. godini po osnovu koncesione naknade iz ranijeg perioda i na osnovu zaključenih Protokola uplatili 3.018.035,09 KM dok su u 2021. godini uplatili 2.745.916,53 KM.

Ipak, treba istaknuti da se zaključeni Protokol u potpunosti poštuje uz manja odstupanja od rokova iz Protokola iz razloga sto se rudnicima vrši deblokada računa radi isplate plaća radnicima i u tom periodu se izvrši uplata dospjelih rata. Dugovanja ostalih koncesionara odnose se na zadnje kvartale, dok su neki od koncesionara u potpunosti izmirili svoje obaveze.

Dugovanje od 113.528,21 KM koje se odnosi na „Tuzla puteve“ je prijavljeno i priznato kao potraživanje u postupku stečaja ovog privrednog društva. Ministarstvo privrede će i u 2022. godini voditi aktivnosti na zaključenju novih ugovora o koncesiji, kao i daljem normativnom uređenju ove oblasti, kako bi ona u svemu bila prilagođena tržištima, navodi se u danas usvojenoj Informaciji.