Stečajni upravnik oglasio prodaju imovine Konjuha iz Živinica

Stečajni upravnik  Konjuha d.d. Živinice, za proizvodnju i promet namještaja objavio je prodaju proizvodno-poslovnih objekata: fabrički krug, stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar), auto baza, fabrika stolica, transportna sredstva i mašine.

Dakle, predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika: “Konjuh” dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu: Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to: LOT. I. Fabrički krug PL 469,  LOT II; Auto baza PL 3350, LOT III; Fabrika stolica PL 468, LOT IV Transportna sredstva i mašine.

Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun firme “KONJUH” dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja – u stečaju kod ASA banke dd Sarajevo broj: 1346301001898745, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju i redni broj za koji se nadmeću, najkasnije 24.04.2018. godine (utorak) pečat banke ili pošte.

Prodaja se vši po načelu  “viđeno-kupljeno”, bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

(Akta)