Stanje prirodne nesreće proglašeno na području TK: U Tuzli jaki udari vjetra nanijeli štetu na preko stotinu objekata

Olujno nevrijeme pogodilo je Tuzlu oko 19 sati. Jaki udari vjetra nanijeli su štetu na preko stotinu objekata na krovovima stambenih objekata, poslovnih objekata, škola. Veliki broj dveća, grana pao je na saobraćajnice širom TK-a, porušeni su brojni e. vodovi, usljed pada drveća i dotrajalosti drvenih elektro stubova.

Prijavljeno je veliki broj šteta na automobilima usljed pada drveća i grana. Mnoga naselja ostala su bez napajanja e.energije. KOC Tuzla zaprimio je brojne prijave o šteti građana sa područja TK-a. Pripadnici SZiS izašli su na teren i rade na rasčišćavanju saobraćajnica, sklanjanju drveća sa stambenih objekata.

Stanje na području TK prema izvještajima OC OSCZ:

Gradačac
U MZ Vida 1-Pad drveta na dva automobila i u MZ Vida 2 – Pad drveta na kablo od NN mreže.

Živinice
Prijavljeno oštećenje krova i vozila Ciljuge. U Svojatu oštećena kapija ulazna i auto od pada drveta.

Tuzla
U 19: 00 sati olujno nevrijeme je zahvatilo grad Tuzlu. u periodu od 19-22:30 operativni centar je zaprimio oko 40 prijava od strane građana (20 prijava pad drveta, 17 prijava oštećenje krova).

Doboj Istok
Pola Općine nije imalo napajanja e. energijom poslije snažnog olujnog nevremena. Prijavljeno na desetine oštećenih krovova. Veliki broj saobraćajnica bio u prekidu zbog oborenih stabala, elektro vodova.

Općina Sapna
19.07.2023. godine Jak olujni vjetar: Skidanje crijepa sa stambenih i poslovno stambenih objekata, obaranje odžaka- dimnjaka sa stambene zgrade, obaranje zaštitne ograde i obaranje tek zašalovanih elemenata na objektu u izgradnji, oštećenje pomoćnih objekata i obaranje drveća na putnu komunikaciju Sapna Goduš, Sapna Gaj i Sapna Nezuk

Putne komunikacije od palog drveća su očišćene do 2200 h od strane DVD

Općina Kalesija
Uklanjanje drveća sa puta i to na dijelovima:
1.Donje Vukovije kod kafane Kehonjić
2.Vukovije Gornje naselje Džafići
3.Gornje Petrovice naselje Hadžići
4.Uklanjanje stiropola sa puta kod zgrade Seada Džafića

Općina Gračanica
Olujno nevrijeme, jak vjetar i velike kišne padavine su 19.07.2023. godine oko 18,00 sati pogodile područje grada Gračanica i tom prilikom uzrokovale velike materijalne štete na cjelokupnom području. Štete se ogledaju u oštećenjima na stambenim ( štete na krovovima i sl.), javnim obrazovnim
(Gimnazija, Sportska dvorana Luke, Sportska dvorana Bazen), pomoćnim objektima, motornim vozilima, plastenicima, oštećenjima na putnim komunikacijama, usjevima ( povrtarskim i voćarskim kulturama), električnim kvarovima, zakrčenim putnim pravcima i dr.

Veliki broj putnih pravaca je bio blokiran oborenim stablima i veći dio grada je ostao bez napajanja električnom energijom.

Ekipe civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba za komunalne poslove JP „ Komus“ Gračanica, uposlenici Gimnazije, Sportske sale, Osnovnog suda i drugi uposlenici, kao i građani u okviru lične i uzajamne zaštite su se angažovali na uklanjanju prepreka na putnim pravcima, čišćenju prostora od vode i uklanjanju drugih prepreka.

Prema prijavama u toku jučerašnjeg dana štete su evidentirane na više lokacija i to:
Sportska sala Luke i Sportska dvorana „Bazen“,
Gimnazija dr. Mustafa Kamarić Gračanica (podizanje lima i izolacija na krovu škole čime je izazvano plavljenje i štete na kabinetu informatike i bosanskog jezika, te pripremnice engleskog i bosanskog jezika i toalet na trećem spratu),
U dvorištu Katoličke crkve srušeno stablo je oštetilo pomoćni objekat,
Na parkinzima od posledica rušenja stabala oštećeno je nekoliko putničkih vozila,
U većini mjesnih zajednica štete se ogledaju na oštećenjima i iznošenju nanosa na putnim komunikacijama, sporadičnim štetama na otkrivanju kuća (lim i crijep), rušenju stabala i dr. ( u MZ Škahovica u naselju Veseli Brijeg ugrožen stambeni objekat od mogućeg rušenja stabla)
Oštećenja na elektro vodovima na cijelom području,
Oštećenja u gradskom parku i parku ispred zgrade Gradske uprave Grada Gračanica.
Oštećenja na Tržnom centru Etna,
Oštećenja na farmi pilića Dževada Ibrahimovića iz Stjepan Polja ( 060-318-1863) na Lendićima
(odnijelo limeni krov sa farme koja je useljena od oko 30.000 pilića).

O detaljnijim štetama na području grada Gračanica utvrdit će Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području grada Gračanica.

Zakazana je i sjednica Gradskog štaba za 20.07.2023. godine u 08,30 sati na kojoj će se razmatrati Informacija o olujnom nevremenu, jakom vjetru i kišnim padavinama koje su pogodile područje grada Gračanica 9.07.2023. godine u popodnevnim satima.

Lukavac

Poslije snažnog olujnog nevremena. Prijavljeno na desetine oštećenih krovova privrednih subjekata, društvenih objekata, veliki broj saobraćajnica bio u prekidu zbog oborenih stabala, elektro vodova. Cijelo veče na terenu SZiS.

Srebrenik

Nekoliko MZ-a bez napajanje e. energijom. Prijavljeno oštećenje krovova i pad odžaka, Na jednom stambenom objektu izbio požar. VJ imala 5 intervencija na uklanjanju stabala sa puteva.

Stanje prirodne nesreće proglašeno je na području Tuzlanskog kantona.

(tuzlarije.net)