Šta treba znati o Gazi: Najveći zatvor na otvorenom

Pojas Gaze je već 14 godina pod blokadom Izraela, koji je na nju izveo četiri velika napada, ubivši hiljade ljudi. Posljednjim izraelskim bombardovanjem, Pojas Gaze, dom dva miliona Palestinaca, ponovo je poprište opšte destrukcije i ljudske patnje.

Kao jedna od najgušće naseljenih zona u svijetu, ova enklava se opisuje i kao „najveći zatvor na svijetu na otvorenom“. Izraelski napadi uslijedili su nakon što je Hamas, pokret koji vlada Gazom, 10. maja ispalio rakete na Jerusalem i Beit Shemesh, u onome što je, kako je pojašnjeno, bio odgovor na povrjeđivanje više od 300 Palestinaca u akcijama izraelske policije u džamiji Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu. Hamas je Izraelu dao rok da povuče svoje snage iz kompleksa Al-Akse i zaustavi prisilno iseljavanje palestinskih porodica iz njihovih domova u okupiranom dijelu grada.

Gaza je mala palestinska teritorija nastala nakon okupacije Izraela, zajedno sa Zapadnom obalom i Istočnom Jerusalemom, nakon arapsko-izraelskog rata iz 1967. Pojas je površine od oko 365 kilometara kvadratnih, slično Detroitu, nalazi se na obali Mediterana i graniči sa Izraelom i Egiptom. Gaza je bio dio historijske Palestine prije nego to je 1948. godine formirana država Izrael, u nasilnom procesu etničkog čišćenja i izbacivanja stotina hiljada Palestinaca iz njihovih domova. Egipat ga je osvojio tokom arapsko-izraelskog rata 1948., a pod egipatskom kontrolom bio je do 1967., kada je Izrael u ratu sa susjednim arapskim državama zauzeo ostatak palestinskih teritorija. Gaza je jedan od ključnih problema u izraelsko-palestinskom konfliktu. Iako je dio teritorije koju je okupirao Izrael, Gaza je fizički odvojena od Zapadne obale i Istočnog Jerusalema.

Opsada Gaze

Izraelska opsada okupirane Gaze, u sadašnjem obliku, nametnuta je u junu 2007., kada joj je Izrael podigao kopnenu, pomorsku i zračnu blokadu. Izrael kontrolište Gazin zračni prostor, teritorijalne vode, kao i dva od tri granična prelaza, dok je treći pod kontrolom Egipta. Kretanje ljudi u i van Gaze odvija se preko prelaza Beit Hanoun, poznatog i po imenom Erez, sa Izraelom, te prelazom Rafat sa Egiptom. No, obje zemlje te prelaze uglavnom drže zatvorenim i odgovorne su za pogoršanu ekonomsku i humanitarnu situaciju u Gazi. Izrael dozvoljava prelaz preko Beit Hanouna samo u „iznimno humanitarnim slučajevima, sa naglaskom na hitne zdravstvene potrebe“. U deceniji 2010.-2019., dnevno je preko njega prelazilo prosječno 287 ljudi, prema informacijama Ujedinjenih nacija. Od maja 2018., prelaz preko Rafaha dozvoljen je neredovno, a u 2019. zabilježen je dnevni prosjek od 213 izlazaka iz Gaze.