Šta treba da sadrži putna apoteka i kako do putničkog zdravstvenog osiguranja?!

Odlazak na dugo očekivani godišnji odmor i otputovati na more a pri tome se razboljeti najgora su noćna mora. Ukolik pri tome budete morali potražiti savjet ljekara bit ćete izloženi dodatnim troškovima koji nisu mali.Sve ove troškove možete izbjeći tako što ćete pribaviti putno zdravstveno osiguranje na što imaju pravo sve osobe osigurane preko Zavodu zdrastvenog osiguranaj TK.

„Osigurano lice je dužno da se obrati svom izabranom doktoru jer on najbolje zna zdravstveno stanje svog pacijenta i on će uvidom u zdravstveni karton ili nekom dijganostikom utvrditi zdravstveno stanje i to se upisuje u poseban obrazac na osnovu kojeg osigurano lice može podnijeti zahtjev za izdavanje ove potvrde“ naglasio je Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose sa javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

Ovaj obrazac predaje se u poslovnici ZZO TK sedam daaa prije polaska na putovanje, kako bi Zavod izdao dvojezični obrazac za liječenje u inostranstvu za vrijeme privremenog boravka u toj zemlji. Kada su u pitanju djeca zahjtev kod svog ljekara podnose jedan od roditelj, dok ostalu proceduru završavaju domovi zdravlja.

Iz Zavoda ističu kako ovo osiguranje pokriva sve troškove ali isključivo u hitnim slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti ili odgoditi do povratka u matičnu zermlju. Međutim, u određenim situacijama kada se desi nesretan slučaj pri tome niste pribavili osiguranje, moguće je riješenje, ukoliko nadležna bolnica iz sistema obavjesti Zavod o slučaju.

“Zavod zdravstvenog osiguranja ima komisiju koja zasjeda i razmatra taj slučaj i u 99 posto slučajeva kada je riječ o hitnim slučajevima se takav slučaj odobri i naknadno se izdaje dvojezični obrazac i pokrivaju se troškovi u bolnici u kojoj naše osigurano lice smješteno“ dodao je Kurtalić.

Na put nikako ne krećite bez putne apoteke koja bi trebala da sadrži neophodne stvari u slučaju zdravstvenih tegoba ili bolesti.

„Treba imati lijekove protiv bolova kao što je paracematol ili slični. Pored toga, treba imati probiotike i lijekove koji se koriste u slučaju proliva. Sa obzirom da je povećano izlaganje suncu, potrebno je imati kreme koje imaju visok UV zaštitni faktor” rekao je dr Almir Azabagić, specijalista dijetoterapije i nutricionizma

U putnoj apoteci svakako bi se trebali naći i lijekovi protiv alergija, kao i sretstva protiv ujeda insekata ili kreme kojima se tretiraju ubodi insekata. Nikako ne bismo trebali koristiti antibiotike, jer upotrebu antibiotika može odrediti jedino ljekar. Ukoliko imate stalnu terapiju obavezno je ponesite sa sobom, ali vodite računa da za lijekove kao što su antidepresivi i lijekovi za smirenje ponesete i ljekarski recept kako ne biste imali problema pri prelasku granice. Kada je riječ o djeci najbolja zaštita jeste kontrolisana ishrana, zaštita od toplotnog udara, te unos dovoljne količine tekućine. Kada krenemo na put, moramo biti svjesni rizika putovanja i svega što nam se može desiti, jer smo na odmoru skloni neopreznosti, pa važi zlanto pravilo „Bolje spriječiti nego liječiti“.