Šta podrazumijeva novi Zakon o pružanju pravne pomoći na području TK ?

Zakon o pružanju pravne pomoći na području Tuzlanskog kantona primjenjuje se od 2008. godine i njime se regulišu načini i uslovi za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć građana slabijeg imovinskog stanja posredstvom Kantonalnog zavoda za pružanje pravne. Prema podacima Ministarstva pravosuđa Tuzlanskog kantona praktična primjena ovog Zakona pokazala je da je potrebno napraviti nekoliko izmjena kako bi on funkcionisao na adekvatan način. Zahvaljujući analizi i procjeni stanja utvrđeno je da bi Zakon morao imati više izmjena koje iziskuju duži vremenski period, sve s ciljm adaptacije njegove primjene i funkcionalnosti. No, kako bi zakon što prije bio u funkciji građana, Vlada Tuzlanskog kantona odlučila je ići sa u potpunosti novim zakonom čiji je Nacrt utvrdila i koji će uputiti u skupštinsku proceduru.

Prema pravilima izrade pravnih propisa odlučili smo se za novi Nacrt Zakona. Ono što je suštinska izmjena ovog Zakona u odnosu na postojeći koji je još uvijek na snazi jeste da smo sam naziv Zakona izmijenili, odnosno dodali smo rječcu. Do sada je to bio Zakon o pružanju pravne pomoći, a sada se on zove Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći što je i suština tog zakona, jer pravnu pomoć može pružati bilo ko, ali ona ne mora biti besplatna, a suština ovog zakona jeste upravo pružanje besplatne pravne pomoći”, kazala je Senada Dizdarević, ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. 

To će u buduće značiti da građani slabog imovinskog stanja imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, jednak pristup pravdi i pravičnom suđenju, ali i besplatno pružanje pravnih savjeta, odbranu i zastupanja pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Kantona. Također, izmjenom Zakona imovisnki cenzus bit će povećan sa 25 posto, na 40 posto.

Dakle sa 25 posto od prosječne plate u Federaciji, imovinski cenzus novim Nacrtom povećan na 40 posto. Kada to izračunamo to je nekih 460 KM, minimalna primanja onoga ko se pojavljuje za ostvarivanje besplatne pravne pomoći, a do sada je to bilo nekih 220 KM”, navodi Dizdarević.

Jedna od značajnijih stavki novog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći obuhvatat će i ostvarenje prava na besplatnu pravnu pomoć povratnicima koji su imali status raseljene osobe na području Tuzlanskog kantona do povratka u prijeratno mjesto prebivališta.

Zašto smo to uradili, zato što smo svjedoci da u posljednje vrijeme povratnici pogotov na području Podrinja, imaju velike probleme kod ostvarivanja imovinskih prava odnosno tamo se vrši izlaganje podataka i dolazi do velikog broja problema u vezi s tim, a i svaka druga prava koju naši povratnici trebaju ostvariti u svojim mjestima prijeratnog prebivališta će na neki način biti zaštićena ovim zakonom”, kazala je Senada Dizdarević, ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa ranije donesenim Programom o finansiranju projekata odobrila je sredstva za pet nerazvijenih, manje razvijenih i izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica na području našeg kantona. Sredstvima povećanim za 50 posto finansirati će se implementacija projekata koji su prema zahtjevima Općina važni za dalji razvoj zajednice.

Radi se o pet općina, Teočak, Sapna, Kladanj, Čelić i Doboj Istok. Ono što je bitno naglasiti jeste da nismo realizovali sva sredstva, jedan dio sredstava koji se odnosi na Općinu Čelić je ostao neraspoređen obzirom da se desila poplava na ovom području, i eventualno promjenu samih zahtjeva, ostavili smo taj dio koji sleduje ovu Općinu, te da koriguju zahtjeve pa ćemo to naknadno riješiti i donijeti potrebne odluke”, rekao je Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona. 

Za pomoć penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona, nešto više od 3,5 miliona KM doznačeno je Federalnom zavodu PIO/MIO, i to za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Ova pomoć u iznosu od po 100,00 KM osigurana je za ukupno 35.466 penzonera koji primaju lične ili porodične penzije i čija ukupna penzijska primanja ne prelaze iznos od 410,08 KM, istaknuto je na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona