Srijedom na Filozofskom fakultetu-predavanje sa temom „Nenasilna komunikacija kao alat i stil života“

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u okviru predavanja Srijedom na Filozofskom fakultetu će se održati u stalnom terminu 17, 00 predavanje
Selma Teparić i Marica Lazić na temu „Nenasilna komunikacija kao alat i stil života“.Time će biti nastavljen šesti ciklus otvorenih predavanja.
Pristni će imati priliku upoznati model nenasilne komunikacije sa kojim se najlakše povezujemo kao komunikacijskim alatom, ali također i čuti na koje načine ovaj model može biti i sredstvo socijalne promjene mirotvornog djelovanja , ali i terapijski alat za neke od nas.Model može postati i stil života koji doprinosi boljem povezivanju sa sobom i drugim olakšava rješavanja konfliktnih situacija, te doprinosi da živimo život vrijedan življenja.
U okviru „Srijeda na Filozofskom fakultetu“ tokom akademske 2022/23 godine domaći i  gostujući profesori održati će 7 predavanja , kojima Fakultet ima za cilj populazirati nauku, izgraditi sa kao prepoznatljiv prostor za razmjenu mišljenja o javno značajnim temama i potvrditi se kao prosvjetna ustanova u službi zajednice.
Više informacij o programu šestog ciklusa javnih predavanja „Srijeda na Filozofskom fakultetu možete naći na web stranici Fakulteta www.ff.untz.ba
Duška REBIĆ