Srijeda na Filozofskom fakultetu „Mapiranje medijskih web portala u Bosni i Hercegovini“ – danas u 17h

Na Filizofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli nastavla se peti ciklus otvorenih predavanja pod nazivom „Srijeda na filozofskom fakultetu“. I ove srijede 20.4.2022 godine u 17 sati će se održati oredavanje prof.dr. sc. Enesa Osmančevića sa temom „Mapiranje medijskih web portala i njihove specifičnosti u kulturi komuniciranja u BiH“.
Prema riječima profesora Osmančevića, kultura web portala je naučna ekspertiza njegovog istraživanja koje je označeno pionirskim, mapiralo je 615 medijskih web portala u našoj zemlji. Istraživanje je publicirano u elektronskoj formina web stranici Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva.
Na predavanju će biti predstavljeni rezultati istraživanja „Mapiranje medijskih web portala u BiH“ koje je sa svojim istraživačkim timom prof.dr. sc. Enes Osmančević proveo u okviru US  AID-a i Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva.
Pored toga će biti predstavljeni koji su ti medijski web portali, kako su teritorijalno locirani, kakve su njihove karakteristike i šta nam one govore o kulturi web komuniciranja u Bosni i Hercegovini, ključne su teme javne prezentacije istaživanja „Mapiranje medijskih web portala u BiH“
Tokom akademske 2021/22 godine u okviru „Srijede na Filozofskom fakultetu“ će domaći i gostujući profesori održati sedam predavanja,sa kojima Fakultet ima za cilj popularizirati nauku , izgraditi se kao prepoznatljiv prostor za razmjenu mišljenja o javno značajnim temama i potvrditi se kao prosvjetna ustanova uz službi zajednice, ističu organizatori.
 

Duška REBIĆ