Srednja Mješovita „Savremena umjetnička škola“ Tuzla počinje sa radom 1. septembra


U Tuzli počinje sa radom novoosnovana privatna ustanova Mješovita srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla. Ovu četverogodišnju školu će pohađati 20 učenika koji su upisani u dva smjera: izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije i omladinski lider, rečeno je na press konferenciji koja je održana u prostoru ove ustanove u povodu početka rada.


Prema riječima, Adnana Mujkića, predsjednika Pozorišta mladih, suosnivača škole i sadašnjeg direktora, Savremena umjetnička škola u Tuzli zadovoljava sve prosvjetne propise, pedagoške standarde i i ono  što je inovacija jeste inovativni pristup budućim srednjoškolcima. Kao prva u regiji škola u svom radu primjenjuje inovativni pristup obrazovanja i odgoja kroz primjenu dramske pedagogije i metoda primjenjenog pozorišta i drame. Škola je registrovana kao mješovita, te nudi trogodišnje i četverogodišnje obrazovanje.

Ministarstvo obrazovajnja i nauke TK je dalo saglasnost za osnivanje Savremeno-umjetničke škole, a nastavni plan i program je odobren od strane Ministarstva obrazovanje i neuke i Pedagoškog zavoda TK. Koncipiran je u kreaciji općeobrazovnih predmeta Gimnazijskog novoa i stručno-umjetničkih predmeta koji su inovacija u obrazovanju i autorsko djelo Savremeno-umjetničke škole. Sa završenom Savremeno-umjetničkom školom i stečenim kompetenicijama za XX stoljeće učenici imaju mogućnost nastavka daljeg obrazovanja na svim fakultetima ili akademijama u regiji i primjenu znanja na svim budućim profesijama i zanimanjima, istakao je Adnan Mujkić,U pvoj generaciji smo obezbijedili da učenici mogu pohađati dva smjera i to u statusu redovnog učenika, koji podrazumjeva da kod nas su i na općeobrazovnom i na stručnom umjetničkim predmetima u statusu paralelnog učenika koji podrazumjeva  da su kod nas samo na grupaciji stručno umjetničkih predmeta, istakla je Amila Beširević, predsjednica Udruženja mladih Tuzla i jedna od osnivača škole.  


Prof. dr. Mirzeta Hadžić Suljkić, stručna saradnica Savremeno-umjetničke škole Tuzla ističe, da učenici koji nauče u školi  što im budu prezentirali imaju mogućnost i da svoje viđenje ostvare u praksi jer im je omogućeno da idu na teren i u organizacije da to upoznaju. Samo da nam sve ide kako smo planirali, da možemo sa svojim resursima to pokriti, da nam ništa ne zafali, kaže profesor Mirzeta Hadžić Suljkić.
Direktor Gimnazije Ismet Mujezinović, Mirza Jahić ističe, potpisali smo ugovor između naše dvije ustanove i za dvije učionice koje smo ustupili za njihov rad, a prostorije su prilagođene specijalnom načinu odgoja i obrazovanja i nalaze se u okviru naše Gimnazije.

Činjenica je da učenik pored Savremeno-umjetničke škole Tuzla učenici mogu pohađati i neku drugu školu, a i našu ako žele jer je dozvoljeno parlelno obrazovanje polaznika škole ili lice koje se stručno usavršava, osposobljava i dopunski obrazuje, kaže direktor Jahić, te naglašava da su prostorije škole prilagođene specifičnom načinu odgoja i obrazovanja i nalaze se u okviru Gimnzije Ismet Mujezinović Tuzla.


U povodu otvaranja Mješovite srednje Savremeno-umjetničke škole Tuzla, održati će se Svečana akademija 27.08.2021.godine u 20h u Dvorani Kaleidoskop i koncert. Na koncertu će učestovati Agota Vit kai-Kučero sopran i Jelena Simonović-Kovačević, pijanistkinja iz Novog Sada koji će uveličati ovaj događaj.

Duška REBIĆ