Solarni park u Živinicama na mreži do kraja sljedeće godine

Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić sa svojim saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se provode u cilju realizacije projekta izgradnje solarnih elektrana na području Grada Živinice ukupne snage 60 MW, na degradiranom rudničkom zemljištu.

Prema riječima gradonačelnika Begana Muhića navedeni projekat izgradnje solarnih elektrana je od kapitalnog značaja za Grad Živinice koji nagovještava jednu novu epohu energetske tranzicije, proizvodnje zelene energije iz obnovljivih izvora.

Dakle, Grad Živinice će realizacijom projekta izgradnje solarnih elektrana biti zelena sredina čime će se omogućiti i proces pravedne tranzicije.

Realizacija projekta započela u maju mjesecu ove godine, a ukupna vrijednost projekta je oko 90 miliona KM. Investitor je JP Elektroprivreda BiH putem EBRD-a koji će biti finansijer projekta izgradnje solarnih elektrana.

Prema riječima predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine aktivno se radi na relizaciji navedenog projekta, te se očekuje da će solarne elektrane biti u funkciji eksploatacije do kraja 2024. godine.

Grad Živinice će imati direktnu korist realizacijom ovog projekta jer će fotonaponske elektrane biti priključene na distributivnu mrežu i sva dobivena energija će biti potrošena u Živinicama, odnosno biće usmjerena za potrebe privrede i građana Grada Živinice. Osim toga bit će povećana potreba za dodatnom radnom snagom, odnosno otvorit će se mogućnost i prekvalifikacije.

Poznato je da će od 2026. godine privreda biti opterećena dodatnim nametima, a navedeni projekat će omogućiti privrednicima da za svoju proizvodnju koriste energiju iz obnovljivih izvora, kako bi među prvima dobili zelene certifikate koji će ih osloboditi plaćanja dodatnih nameta.

Pored ove investicije u Gradu Živinice se relaizuje nekloliko projekata koji imaju za cilj ohrabriti privredne subjekte i građane da se kroz subvencije za izgradnju solarnih panela na vlastitim pogonima počne proizvoditi energija iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe.

(akta.ba)