Socijalno inovativno poduzetništvo za učenike sa poteškoćama u razvoju

JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u saradnji sa Udruženjem Centar za socijalne inovacije iz Tuzle implementira se projekat razvoja socijalno inovativnog poduzetništva.  Cilj projekta jeste poticaj osoba sa invaliditetom na razvoj socijalnog poduzetništva, ali i da se osnaže za razvoj profesionalnih kapaciteta i kompetencija koje su im potrebne za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Naime, kako na području Tuzlanskog kantona još uvijek ne postoji Zakon o socijalnom poduzetništvu, jedan od ciljeva nevladinih organizacija jeste da se kroz razne aktivnosti i edukacije približe osoba sa invaliditetom kako bi im olakšali put ka socijalnoj inkluziji.

“Cilj okruglog stola je da se finalizira nešto što smo radili zajednički, naša ustanova i Centar, a to je edukacija nastavnika i nastavnog stručnog osoblja i učenika o razvijanju biznis plana, odnosno o kreiranju socijalnog poduzetništva. Socijalno poduzetništvo treba da bude nešto, kao neka vrsta svjetla nakon školovanja naših učenika”, izjavila je Vanesa Malkić Miljanović, socijalna radnica u JU Zavod za odgoj i obrazovanje.