Smanjenje akciza na gorivo zaustavilo bi rast cijena

Smanjenje akciza i nameta na naftne derivate od strane institucija BiH jedno je od rješenja kako bi se zaustavila inflacija i divljanje cijena goriva, ali i osnovnih životnih namirnica, što je globalni problem.

Naime, prema Zakonu o akcizama u BiH trenutno se plaća akciza za dizel gorivo i petrolej 0,3 KM po litru, za motorni bezolovni benzin 0,35 KM po litru, motorni benzin 0,4 KM, za lož-ulje 0,45 KM, a za biogoriva i biotečnosti 0,3 KM po litru.

“Osim akciza, u cijenu litra derivata nafte ulaze i dvije putarine, i to putarina u iznosu od 0,15 KM po litru derivata za održavanje puteva, i putarina u iznosu od 0,25 KM po litru derivata za izgradnju auto-puteva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Pored akcize i putarine u osnovicu za obračun PDV-a ulaze troškovi proizvodnje i ostali zavisni troškovi, i to transport, skladištenje i ostalo. Sve skupa predstavlja osnovicu za obračun PDV-a, koji u BiH iznosi 17 odsto”, stoji u Zakonu o akcizama BiH.

To znači da, ukoliko je cijena litra benzina 95 na tržištu BiH 2,49 KM, u to su uključene dažbine akcize od 0,35 KM, putarine 0,15 KM, putarine za auto-puteve 0,25 KM i PDV-a 0,36 KM, što dovodi do toga da su obaveze državi ukupno 1,11 KM, a sve ostalo je nabavna cijena i marža trgovaca.

Ukoliko je cijena litra dizela na tržištu BiH 2,49 KM, u to su uključene dažbine akcize od 0,3 KM, putarine 0,15 KM, putarine za auto-puteve 0,25 KM i 0,36 KM PDV-a, što znači da su obaveze državi ukupno 1,06 KM, a ostalo je nabavna cijene i marža trgovaca.

Inače, Odbor Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu putnika je na svojoj sjednici, održanoj 20. oktobra prošle godine, jednoglasno usvojio zaključak kojim traži od Savjeta ministara BiH i UO UIO BiH da se javni gradski i prigradski prevoz putnika trajno oslobodi plaćanja putarine za izgradnju auto-puteva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Prevoznici su tada zatražili i da bude donesena privremena mjera na period od šest mjeseci da se za kompletan javni drumski prevoz putnika suspenduje naplata akcize na naftne derivate, putarine za puteve i putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Podsjećamo, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je u decembru 2017. godine usvojio izmjenu Zakona o akcizama u kojem su se, između ostalog, povećale cijene akciza na gorivo za 0,15 KM po litru. Lars Gunar Vigemark, tadašnji šef Delegacije Evropske unije u BiH, izjavio je prije toga da bez usvajanja izmjena Zakona o akcizama neće biti realizacije četiri projekta namijenjena BiH koji su usaglašeni na samitu u Trstu, a čija vrijednost je iznosila oko 200 miliona evra.