Smanjene carinske tarife za 63 stavke u nekoliko sektora (tekstil, obuća, hemija…)

Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je Prijedlog sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 73.662.000,00 evra, od čega Evropska komisija učestvuje sa 73.000.000,00 evra.

Preostalih 662.000,00 evra odnosi se na sufinansiranje projekata iz područja kontrole bolesti životinja, a sredstva će biti osigurana iz budžeta korisničkih institucija na svim nivoima vlasti u BiH.

Projekti predviđeni za finansiranje odnose se na oblasti migracija, upravljanja granicom i protivminskog djelovanja, izbornog procesa, instrumenta za podršku procesu EU integracija, regionalnog razvoja, energije, transporta, ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije Kovida-19, razvoja privatnog sektora u BiH, kao i kontrole bolesti životinja.

Pomoć EU putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć ima za cilj daljnje osiguranje podrške zemljama kandidatima i zemljama potencijalnim kandidatima u donošenju i provođenju političkih, institucionalnih, pravnih, upravnih, društvenih i privrednih reformi u procesu usklađivanja s vrijednostima EU i postepenog usaglašavanja s pravilima, standardima, politikom i praksama Evropske unije s ciljem sticanja članstva, doprinoseći tako stabilnosti, bezbjednosti i prosperitetu.

Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je 12 godina od njegovog zaključivanja, dok je period operativnog provođenja šest godina od zaključenja. Sporazum o finansiranju godišnjeg akcionog programa za BiH za 2021. godinu prvi je sporazum o finansiranju nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma.

 

PODRŠKA DOMAĆOJ PRIVREDI

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2023. godine.

U skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi, Savjet ministara BiH na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju. Za veliki broj privrednih subjekata donošenje ove odluke je od velikog značaja za opstanak proizvodnje, s obzirom na snažan udar na privredu tokom pandemije i odnosi se na oko 40.000 radnika.

Odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

 

USVOJENA CARINSKA TARIFA BiH ZA 2023. GODINU

Savjet ministara BiH donio je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2023. godinu, usklađenu sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje spoljnotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije, kao i sa svim drugim zemljama sa kojima je BiH zaključila sporazum o slobodnoj trgovini.