Smanjen broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini: Manja potražnja posla u inostranstvu

Prema posljednjim podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH s kraja juna ostvarena je rekordna niska nezaposlenost osoba koje se nalaze na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje, a on iznosi 393.781 osoba, a što je u odnosu na na prethodni mjesec  manje za 2.218 osoba ili 0,56  posto. Kada je riječ o kvalifikacionoj strukturi  nezaposlenih tu je statistika i dalje nepovoljna.

„Najviše nezaposlenih je osoba sa trogodišnjom srednjom školom i njih imamo 124 hiljade  i imamo 113 hiljada sa srednjom stručnom spremom, odnosno sa trogodišnjom srednjom školom“ rekao je Boris Pupić, glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Međutim, broj  nezaposlenih osoba koje imaju visoku stručnu spremu stalno je u padu i trenutno je 34 610 nezaposlenih osoba na evidenciji zavoda i službi za zapošljavanje.

Agencija za rad i zapošljavanje i dalje posreduje u zapošljavanju naših građana u inostranstvu i to u onim državama sa kojima Agencija ima potpisane sporazume za zapošljavanje ili definirane neke pravne okvire. Među tim državama su  Republika Slovenija  i Savezna republika Njemačka.

„U Sloveniji  posljednji podaci o broju izdatih radnih dozvola  zaključno sa mjesecom majom je  7046, gdje smo samo u prošloj godini imali  7878 imali izdatih radnih dozvola i imamo veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu“ dodao je Pupić.

Dok u Sloveniji imamo povećanje potražnje poslova, sa druge  strane u Njemačkoj taj broj se smanjuje.

„Kada je riječ o Njemačkoj 256 radnih dozvola je izdato za medicinare i njegovatelje, a to je nešto manje u odnosu na isti period protekle godine, tako da mi zbog pandemije u Njemačkoj u 2020 i 2021 blježimo pad, taj pad je bio 20%“ zaključuje Pupić.

Mladi ljudi se ne usuđuju otići u inostranstvo upravo zbog nepredvidivosti kako će pandemija korona virusa, i mjera koje donose nadležni organi kako bi se spriječilo širenje korona virusa, uticati na njihova radna mjesta.