Skupština TK usvojila Prijedlog zakona o naučnoistraživačkom radu

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je na sjednici Prijedlog zakona o naučnoistraživačkom radu s 22 glasa za, dva protiv i šest suzdržanih, uz amandmane skupštinske Zakonodavnopravne komisije.

Ovim zakonom se uređuje sistem naučnoistraživačkog rada, ciljevi i načela te planiranje i ostvarivanje općeg interesa.

Također, tim zakonom uređuju se uvjeti osnivanja i rada organizacija koje se bave naučnoistraživačkim radom, sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, način finansiranja programa od općeg interesa te druga pitanja od značaja za tu oblast.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Zlatan Muratović izjavio je da je postojeće zakonsko rješenje iz 1999. zastarjelo te je bilo potrebno donijeti inovirani zakon koji će biti u skladu s normama zemalja EU.

On navodi da je to još jedan od reformskih zakona kantonalne vlade te da će za njegovo provođenje biti potrebna inicijalna finansijska sredstva od 149.000 KM, koja će podstaknuti naučnoistraživački rad.

Ovim zakonskim rješenjem predviđeno je osnivanje kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju, kao stručno i savjetodavno tijelo u sistemu naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja TK, a savjet će činiti 11 članova, od kojih je šest stručnjaka iz različitih naučnih oblasti.

Spomenuta sredstva se odnose na naknadu članovima tog kantonalnog savjeta, od kojeg se očekuje da značajnije inicira naučnoistraživački rad, a odnose se i na finansiranje programa iz prijedloga zakona.

Muratović je podsjetio da je Okvirni zakon o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH donesen 2009., kojim je propisano da će entiteti, kantoni i Brčko Distrikt BiH svojim zakonima urediti pitanja koja nisu propisana tim okvirnim zakonom.

(Fena)