Skupština TK usvojila izmjene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja

Skupština Tuzlanskog katona danas je usvojila prijedloge izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju, Zakona o osnovnom obrazovanju, Zakona o srednjem o obrazovanju i Zakona o visokom obrazovanju.

– Riječ je o izmjenama koje se odnose na stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata. Stvaramo pravni osnov za njihovo stipendiranje – izjavio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Ovim izmjenama i dopunama biće omogućeno da osobe koje su završile nastavničke fakultete odrade pripravnički staž, ukoliko pripadaju kategoriji onih diplomanata koji po nekom drugom osnovu nisu ispunjavali uslove za odrađivanje pripravničkog staža.

– Imamo jedan broj onih koji ne mogu da odrade pripravnički jer im roditelji nisu pripadali boračkim kategorijama. Smatramo da su ti ljudi diskriminisani u društvu i želimo to ispraviti – izjavio je zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona Midhat Čaušević.

Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji će biti razmatran po redovnoj proceduri.

– Prijedlog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju govori ko čini komisiju za upis djece sa lakšim smetnjama u predškolske ustanove, zbog kojih krivičnih djela je zaposlenik nepodoban za rad u kontekstu pravosnažne presude, također se uvodi mogućnost suspenzije direktora. Definiše se formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova i uvode sankcije za lica koja neregistrirana obavljaju djelatnost predškolskog odgoja – izjavio je ministar Omerović.

Usvojene su i izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih gdje je predviđeno da se skraćuje trajanje osnovnog obrazovanja za osam mjeseci, pravi se diferencijacija između lakših i težih prekršaja, uvodi se mogućnost zabrane obrazovanja na određeni period ili trajne zabrane u slučaju da dođe do izdavanja diploma suprotno zakonu.

Kako je kazao ministar Omerović, registracija organizatora obrazovanja se pooštrava i uvodi se bankovna garancija.