Skupština TK dala ovlaštenje Vladi TK da privremeno imenuje Upravni odbor UKC-a

Vlada FBiH, na sjednici održanog 2. augusta 2023. godine imenovala je privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla u sastavu Nedim Salihbegović (predsjednik), Hajrudin Osmić, Enes Gušić, Adnan Muslimović, Dragan Piljić, Enida Nevačinović i Božo Jurić (članovi). Kako ke rečeno, predsjednik i članovi ovog upravnog odbora imenuju se do okončanja konkursne precedore, a najviše do tri mjeseca. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju Upravnog odbora ove javne zdravstvene ustanove.

Ova odluka Vlade Federacije BiH izazvala je negodovanje zvaničnika u TK, te je sazvana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, koja je održana danas.

Nakon rasprave i brojnih replika, usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinička bolnica Tuzla, te donesena Odluka o davanju ovlaštenja Vladi Tuzlanskog kantona da privremeno imenuje Upravni odbor JZU UKC Tuzla.

Poslanici većine u Skupštini TK su tvrdili da je postupak Vlade FBiH nezakonit, da je u Rješenju o registraciji UKC-a naveden jedino TK, kao osnivač i vlasnik. Bilo je mnogo tumačenja zakona, pravilnika, iznošenja raznih problema koji se godinama kulminiraju u UKC-u neminovno dovodeći do problema u funkcionisanju ove ustanove.

Poslanici opozicije su rekli da su danas usvojene odluke problematične jer se TK stavlja iznad Države, odnosno Vlade BiH.

Bilo je pozivanja za pregovarački sto, odnosno da se što prije sačini Sporazum na osnovu kojeg se uređuju prave i obaveze Vlade BiH i Vlade TK u vezi UKC-a, da se ne bi dešavale ovakve situacije.

Prema riječima Šekiba Umihanića (SDA), pacijenti neće osjetiti probleme i za njih nema nikakvih promjena.

Bez koordinacije sa Vladom TK nije trebalo imenovati privremeni upravni odbor, kazao je predsjednik Skupštine Žarko Vuković. Treba otvoriti pregovore i potpisati sporazum. Sporazum opstruiraju HDZ i HNS, kazao je Vujović.

Ne vidim spora u vezi imenovanja privremenog upravnog odbora, i dalje postoje dva člana koja su bila u prethodnom mandatu. Ovo što se danas uradilo je na granici narušavanja Ustava, kazao je Dževad Hadžić (SDP).

Izvjesno je da već duže vrijeme oko UKC-a ima raznih problema jer je sočan politički kolač za koji se otimaju vladajuće strukture, često na štetu pacijenata, a i uposlenika, koji su i sami zbunjeni dešavanjem u vezi UKC-a.

(Tuzlarije)