Sindikat rudara u FBiH spreman na nove proteste, ovo su razlozi i njihovi zahtjevi

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je na redovnoj sjednici Upravnog odbora koja je održana 8. novembra između ostalog analizirao uslove pod kojima se odvija socijalni dijalog Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH sa Vladom FBiH, JP Elektroprivreda BiH i menadžmentima rudnika uglja u sastavu Koncerna.

Evidentno je da je socijalni dijalog, u do sada nezabilježenom stanju te da se od strane aktera socijalnog dijaloga iz Vlade, Elektroprivrede BiH i određenog dijela menadžmenta Rudnika uglja u sastavu koncerna po svaku cijenu želi neutralisati otpor radnika i rudarskih sindikata koji se pruža jednostranom donošenju odluka od strane poslodavaca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna, navodi se u saopćenju Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

JP Elektroprivreda iskazuje namjeru da jednostranom odlukom od 1. decembra 2021. godine u nekim rudnicima u sastavu Koncerna stavi u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku koji će u ozbiljnijoj mjeri ugroziti dostignuti nivo materijalnih prava radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna. U slučaju da Elektroprivreda BiH realizuje naprijed navedenu namjeru Upravni odbor je na osnovu saglasnosti Sindikalnih odbora članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i podrške ogromne većine radnika iz rudnika uglja u sastavu Koncerna jednoglasno usvojio Odluku o održavanju protestnog skupa članova Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, navodi se u saopćenju.

Protestni skup bi se u takvoj situaciji održao 21. decembra 2021. godine pred sjedištem Vlade FBiH, te bi se na istom predstavili sljedeći zahtjevi:

-Stavljanje van snage jednostrane odluke poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna o primjeni novog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku,

-Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH,

-Potpuna realizacija Sporazuma koji je potpisan od strane Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i Elektroprivrede BiH 19. maja 2021. godine,

-Smjena Admira Andelije, generalnog direktora Elektroprivrede BiH,

-Smjena direktora Rudnika uglja u sastavu Koncerna koji su jednostranom odlukom poslodavca po nalogu Elektroprivrede BiH stavili u primjenu novi Pravilnik o radu i pravnilnik o radnom učinku.