Sezona grijanja u Tuzli neće završiti prije 20. aprila

Još uvijek se nisu stekli uslovi za završetak sezone grijanja u Tuzli, potvrđeno je za RTV7 iz Javnog preduzeća Centralno grijanje. Sezona završava 15. aprila ali kako je kazao pomoćnik direktora za tehničke poslove Suljo Sarić, predviđanja su da se to u skladu sa vremenskom prognozom neće desiti prije 20-og ovog mjeseca.

Da podsjetimo, članom 24. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije propisano je da “Distributer isporučuje toplinsku energiju kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine.

Izuzetno sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12˚ C ili više za kraj sezone.