Šezdeset hiljada KM za podršku invalidskim sportskim klubovima TK

„Danas smo potpisali ugovore za odobravanje sredstava kaja će svakako dobro doći našem savezu, obzirom da nas očekuje nastavak takmičenja u drugom dijelu prvenstva, kako prvenstva BiH, tako i u regionalnom takmičenju , kao i nastup u euro ligi. Klubovi ovog sveza takmiče se u najvišim nvoima takmičenja. Današnje potpisivanje rezultat je našeg rada s tim da smo ostvarili izvanredne na svim ovim takmičenjima“ dodao Jakub Džinić, predsjednik Saveza košarkaških invalidskih klubova TK

“Ova sredstva će nam dobro doći jer sljedeći mjeses imamo državno takmičenje u Goraždu, gdje moramo opravdati osvojeno prvomjesto na državnom takmičenju u ribolovu „ rekao je Sulejman Čerkezović, predsjednik Sportskog  saveza osoba sa invaliditetom TK

Ukupno četiri invalidska sportska saveza  danas su potpisala ugovore sa Ministarstvom za boračka pitanja TK u  svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu.  Riječ je o Savezu košarkaških invalidskih klubova TK, Savezu sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica TK, Streljačkom savezu invalidnih lica TK i Sportskom savezu osoba sa invaliditetom TK kojima je, putem resornog ministarstva, Vlada TK obezbijedila ukupno 60 hiljada KM.

“Mi znamo da ova sredstva nisu ona sredstva koja će u potpunosti zadovoljiti njihove potrebe, i ovo je onaj mali dio koji vas drži iznad vode „ naglasio je Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja TK

Prema riječima ministra Blagojevića ove je godine procedura bila rigoroznija nego ranijih godina.

„Na ovom konkursu su morali  donijeti dokaze o tome su imali takmičenja, kako svjetskih, tako i evropskih i nacionalnih kao i rezultate, tako da procedura nije bila nimalo jednostavna, ni njima prikupiti papire ni našoj komisiji, da to sve napravi i da imamo sada ovu situaciju kao što sada vidimo, a to je da niko nije nesretan i da su svi poprilično sa osmjesima na licu. “ zaključio je Blagojević.

Radi se o invalidskim sportskim klubovima čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste  i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu. Pored ovih sredstava, dodatna sredstva za funkcionisanje ovih saveza biti će omogućena i preko Ministarstva za kulture, sport  i mlade TK.