Sastanak predsjednika komora Vukovara i Tuzle

U posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla boravio je Vladimir Džaja, novi predsjednik HGK Županijska komora Vukovar. Razgovarano je o mogućnostima unaprjeđenja saradnje komora koje već od ranije imaju izuzetno dobru međukomorsku saradnju.

Nedret Kikanović predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla je sa svojim saradnicima izrazio zadovoljstvo posjetom, uputio riječi dobrodošlice i poželio uspješno poslovanje novom predsjedniku Komore Vukovar koji je u posjetu stigao u pratnji Ivana Marijanovića poslovnog tajnika Županijske komore Vukovar.

„Raduje nas što su Komora i generalno Tuzlanski kanton u fokusu interesovanja i novog predsjednika. Pokazuje to spremnost da se nastavi sa onim odnosima koje smo njegovali u prethodnom periodu kao i spremnost da ih podignemo na višu razinu. Stava smo da ima prostora za napredak, za saradnju posebno kada su u pitanju evropski fondovi, prekogranična saradnja. Obje komore i mogu i žele dati puni doprinos povezivanju privrednika dvije prijateljske regije, privreda koje su od ranije naslonjene jedna na drugu i koje imaju šta ponuditi i jedni drugima i u zajedničkim projetkima, trećim tržištima“, rekao je predsjednik Kikanović.
Predstavio je na ovom sastanku privredu i specifičnosti Tuzlanskog kantona. Govorio je o problemu radne snage, gostima su izneseni podaci vezani za broj zaposlenih i nezaposlenih te za izvoz, uvoz, stukturu proizvodnje na području Tuzlanskog kantona.

„Značajnim dijelom je naša privreda izvozno orijentisana. Kada se pogledaju podaci vezani za industriju, najrazvijeniji smo kanton u Federaciji BiH. Tu se prije svega misli na značajnije grane kao što su rudarstvo, energetika, metalna, tekstilna, drvna industrija i druge. Široka je lepeza i poljoprivrednih grana zastupljenih na području našeg kantona, sve je to platforma za buduću saradnju“, izjavio je predsjednik Kikanović.

Gosti iz Vukovara su upoznati i sa odnosima i ustrojstvima unutar Komorskog sistema BiH, o aktivnostima, uređenju i načinu funkcionisanja Komore Tuzla sa akcentima na aktivnosti vezane za komorski proizvod „Vijesti iz privrede“, na uslugu oglašavanja putem komorskog LED displeja i ostalih usluga koje Komora pruža sovjim članicama po čijem broju je najveća u Federaciji. Sve zajedno, čini Komoru u Tuzli istinskim servisom privredi i svojim članicama, rečeno je na sastanku.
Vladimir Džaja je dugogodišnji poduzetnik. Radio je posljednjih dvadesetak godina na rukovodećim pozicijama u većim privrednim subjektima u Hrvatskoj, bio član uprava i nadzornih odbora brojnih priznatih firmi, član UO HGK.

Izabran je za predsjednika Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar početkom juna i posjeta Komori Tuzla jedna je od prvih takvih na području Federacije. Govorio je o do sada poduzetim aktivnostima u Županijskoj komori Vukovar, o sprecifičnostima Komorskog sistema Hrvatske, načinu funkcionisanja Komore u Vukovaru, sistemu naplate članarine i općem problemu, nedostatku radne snage.
„Kroz svoje dosadašnje radno iskustvo sam prilično upoznat sa značajem Komorskog sistema i svega onoga što komore znače za privredu.
Spremni smo da analitikom gospodarskih kretanja i razmjenom iskustava o trendovima u gospodarstvu s našim članicama, prema lokalnoj upravi i regionalnoj upravi nastavimo sa inicijativama i prijedlozima u cilju unaprjeđenja poduzetničke klime i uvjeta poslovanja poticajnog za nove investicije na području Vukovarsko-srijemske županije. Smatramo da potencijal cijele naše Županije možemo iskoristiti i usmjeriti ga ka povezivanju sa drugim regijama, zajedničkim aktivnostima, razvoju prekogranične suradnje i povezivanju gospodarstvenika. Tu se svakako misli i na Tuzlanski kanton i želja nam je da ostvarimo suradnju u interesu gospodarstvenika naših regija. Planiramo uskoro zajedničke projekte i aktivnosti sa komorama Sremske Mitrovice i Novog Sada za šta smo i potpisali određene projekte prekogranične suradnje. Konkretno, u pitanju je projekat „Smart poljoprivrede“ jer naš fokus i jeste na poljoprivredi i prehrambenoj industriji a što će se manifestirati kroz sajamsku aktivnost i konferenciju“, rekao je predsjednik Džaja koji će dužnost predsjednika HGK ŽK Vukovar obnašati volonterski.

Dogovoreno je da se najkraćem periodu pokrenu aktivnosti na povezivanju regija i privreda zajedničkim pregoraničnim projektima, privrednika B2B susretima, konferencijama, sajamskim aktinvnostima.

D.K.