Sanitarna inspekcija FUZIP-a zabranila uvoz nedozvoljenog biljnog ekstrakta

Sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) na graničnom prijelazu (GP/MC) Međunarodni aerodrom Sarajevo je u toku redovnog pregleda pri uvozu zabranila uvoz nedozvoljenog biljnog ekstrakta porijeklom iz Kine.

Naime, prilikom inspekcijske kontrole pri uvozu, utvrđeno je da se biljna vrsta ne nalazi na Listi dozvoljenih biljnih vrsta, koja je sastavni dio Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“, broj 7/04), te da deklaracija ne sadrži podatak o datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe proizvoda i da pošiljku ne prati odgovarajući certifikat o zdravstvenoj ispravnosti.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službene novine FBiH“, broj 2/92 i broj: 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen, saopćeno je iz FUZIP-a.