Samo u Americi: Prije 100 godina djecu su slali poštom!

Barem dva roditeljska para su 1913. godine u SAD došli na “briljantnu” ideju da učine nešto nečuveno i u svakom smislu monstruozno, ali je kongres tome na kraju ipak stao na put

Pragmatični i preduzimljivi Amerikanci nikada ne prestaju da nas iznenađuju, naizmečno prijatno i neprijatno, čak i kada se radi o stvarima koje su davno prošle i koje pripadaju istoriji.

Prema navodima muzeja “Smitsonijan”, prije sto godina, tačnije 1913, odmah nakon što su poštanske kompanije uvele mogućnost slanja pošiljki, bilo je zakonom dozvoljeno da se bebe šalju poštom. Odnosno, nije bilo zabranjeno, što mu dođe na isto. I neki su se time i koristili.

Ma koliko djelovalo suludo i nevjerovatno, barem dva roditeljska para su došla na “briljantnu” ideju da svoju nedužnu malu djecu, koja nemaju nikakvu moć da se odbrane, poštom pošalju na željeno odredište. Razlog? Tako je bilo jeftinije nego da im plaćaju kartu za prevoz.

Ondašnji članak New York Timesa objavio je čak i pismo jednog oca koji je poštansku službu pitao da li mogu da pošalju svoje dijete preko njih, i ako mogu, kako dijete treba da bude upakovano da bi ispunilo sve regulacije i pravila kompanije. Pravila tada još nisu bila utvrđena, i donjeta su tek nakon što je ova praksa stavljena van zakona, tako da se u ova dva slučaja o kojima danas pričamo sve odvijalo manje-više stihijski i ad-hok.

Premda je upravnik američke pošte smatrao da djeca ne potpadaju pod definiciju “pčela i buba”, što je bila jedina fauna dozvoljena da se šalje, do slanja je ipak dolazilo.

Cijena ove usluge bila je 53 centa, a poštanske markice su bebama bile zalepljene na garderobu. Djeca sa vozovima putovala na odredište, sa pismima i ostalom robom koju su ljudi slali. Jezivo!

U jednom slučaju (za drugi ne postoje podaci o konkretnim okolnostima), roditelji su bebu poslali kod babe u posjetu.

Do zabrane ove sramotne i užasne pojave, nenormalne po bukvalno svakom zamislivom i nezamislivom osnovu, koja je nema nikakve sumnje ostavila trajne posledice na traumatizovanu dječicu, došlo je nakon što su medijske priče stigle do kongresmena koji su odlučili da se ovome mora stati na put.

Slanje beba poštom je zabranjeno 13. juna 1920.

(telegraf)