Sa sjednice Vlade TK: Sredstva za trotoar u MZ Priluk

Na danas održanoj 89.sjednici Vlade Tuzlanskog kantona doneseno je više odluka i zaključaka. Objavljujemo one koje se odnose na područje općine Živinice:

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Obzirom da se Direkcija, prilikom priprema za izgradnju mosta preko rijeke Spreče na regionalnoj cesti Živinice – Međaš, susrela sa problemima u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, te da je procjena da to pitanje neće biti riješeno u sezoni građenja u 2017. godini, odlučeno je da se sredstva planirana za ovaj projekat, do rješavanja spomenutog pitanja preusmjere na rekonstrukciju regionalne ceste R-456, natavak dionice Lisovići-Jasenice u dužini od oko 700m, za koje postoji potrebna dokumentacija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se nalaže javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da iz rezerve za investicijska ulaganja finansira asfaltiranje parking prostora na lokalitetu Međunarodnog aerodroma Tuzla, saniranje sportskog poligona u krugu Univerziteta, asfaltiranje ceste za Kikiće u MZ Požarike u Gradačcu, te izgradnju trotoara duž regionalne ceste u naselju Priluk na području općine Živinice.