Rudari Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli najavili štrajk

Predsjedništvo Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je na sjednici, održanoj 19.02.2018. godine analiziralo aktuelnu problematiku u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli. Evidentno je da realizacija neophodnih investicionih projekata u navedenom rudniku nije imala potrebnu dinamiku. Prisutan je ogroman nivo negativnih uticaja na realizaciju planiranih prizvodnih rezultata a proizveden nedostatkom radne snage u neposrednoj proizvodnji.

Zabrinjavajuća je pojava izricanja zabrane za izvođenje rudarskih radova u određenim rejonima u nekim rudnicima u sastavu Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli a koja je izrečena od nadležnih rudarskih inspekcija Federacije BiH. Kompletno stanje dodatno komplikuje neizvjesnost koja je prisutna po pitanju isplate plaće i ostalih obaveza na ima plaće a u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.

Rukovodstvo Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli se na ozbiljan i odgovoran način odnosi prema aktuelnoj problematici u navedenom rudniku. Da se problematika prepušta stihiji i neodgovornim pojedincima iz samog rudnika 15. februara 2018. godine bi počeo ne najavljeni štrajk u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli.

Način djelovanja rukovodstva Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli a po pitanju prevazilaženja aktuelne problematike u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli ima apsolutnu podršku Predsjedništva Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Neupitna je podrška svih organa i tijela Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH najavljenom štrajku u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli za 26.02.2018. godine kao i najavljenom protestu 02. marta 2018. godine pred upravnom zgradom JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u Sarajevu. Iskreno se nadam da neće biti razloga da se najavljeni štrajk i protesti održe. Kao ozbiljna i odgovorna sindikalna grupacija pratimo sva dešavanja na društveno političkoj sceni u Federaciji BiH te smatramo da bi navedene mjere i radnje a koje se ogledaju u štrajku i protestu izazavale efekat koji mi ne želimo. Dodatni „detonatori“ na svakako „uzavrelu“ atmosferu nebi trebali biti nikome potreba niti bilo kome interes. Tužno, žalosno i uvredljivo je da se u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli svaki mjesec na stresan i traumatičan način, kao ni u jednom drugom rudniku uglja u Federaciji BiH, vrši isplata plaća i ostalih naknada na ime plaća.

Potrebne su konkretne mjere, investirali nismo dovoljno, reorganizacije se bojimo te je izbjegavamo,od 01.01.2010 godine smo smanjili broj radnika za 1700,treba li još i za koliko ?

Najvažnije pitanje koje želimo postaviti:

– Da li je Rudnik uglja „Kreka“ u Tuzli istinska potreba energetskog sektora Federacije BiH ili je isti problem koji se treba neutralisati ? Ako jeste radi čega i radi koga?

(nezavisni.ba)