RMU Banovići:Sve spremno za prebacivanje opreme u novo otkopno polje

Poslovi u rudniku „Podzemna eksploatacija uglja“ prate predviđenu dinamiku otkopavanja. U otkopnom polju Z8 došlo se do tačke likvidacije, izvode se radovi na podgrađivanju SHP i demontaži iste. Nakon toga slijedi prebacivanje opreme u novo otkopno polje Z4/3 i neizbježan zastoj proizvodnje jamskog uglja u trajanju oko mjesec dana.

U proteklom periodu tržište je snabdjevano iz otkopnog polja Z8 eksploatacione dužine 661 m i širine 100 m, koje je eksploatisano ispod prirodne krovine. Nakon što je završeno otkopavanje u otkopnom polju Z8 izvršit će se prebacivanje opreme u novo otkopno polje Z4/3 čija je eksploataciona dužina 730 m, dok je širina 50 m. Zbog toga će samo dio sekcija, tačnije 36, nakon detaljnog pregleda i odstranjivanja eventualnih nedostataka i nepravilnosti prebaciti u novo otkopno polje Z4/3, a ostale 34 sekcije biće izvučene vani na JUG-3.

Otkopno polje Z4/3 spremno je za prebacivanje opreme koje će trajati oko mjesec dana. U tom periodu proizvodnja uglja sa KMŠČ biće obustavljena, dio proizvodnje bićenamiren sa pripremnih radilišta otkopnog polja Z2/2. To neće uticati na ostvarenje planova obzirom da su ovakvi zastoji neizbiježni i ukalkulisani u godišnje planove proizvodnje uglja iz jame. Za to vrijeme, povećat će se udio proizvodnje uglja sa kopova i održati nivo planirane proizvodnje na nivou Rudnika.

Već od mjeseca novembra jamski ugalj biće plasiran na tržište i to na dnevnom nivou od 1.500 do 2.000 tona uglja, obzirom da je širina otkopnog polja Z4/3 duplo manja. Prema navodima tehničkog rukovodioca pogona Elvira Hasikića ovakve rezultate moguće je ostvariti obzirom da su predviđeni povoljni uslovi rada u novom otkopnom polju bez većih rasjednih zona i kamena, a stanje sa mehanizacijom takođe je zadovoljavajuće. Kako kaže, zajedničkim angažovanjem radnika spremni su odgovoriti zadatku i doprinijeti ostvarenju Godišnjeg plana proizvodnje na nivou cijelog Rudnika.

Eksploatacija uglja iz otkopnog polja Z4/3 trebala bi se vršiti narednih sedam do osam mjeseci, dok će se u međuvremenu aktivno raditi na pripremanju novog otkopnog polja Z2.

U fazi razmatranje opravdanosti nastavka istraživanja Sjevernog revira

Uporedo sa poslovima eksploatacije uglja iz Zapadnog revira u toku su i istražne aktivnosti u Sjevernom reviru. Trenutno je u fazi odluke, da li će biti nastavljeno istraživanje ili pripremanje prostorija za otkopavanje. U završnoj fazi je izrada Elaborata na osnovu kojeg će se raditi projekat i koji će nakon sagledavanja kompletnog stanja Sjevernog revira definisati pravac daljnih aktivnosti. Do sada u Sjevernom reviru urađeno je pet istražnih prostorija; IP-1, IP-3, IP-4, IP-5 i IP-7.

Za nastavak izgradnje JUG – 4 čeka se vodna i okolinska saglasnost

Radovi na izgradnji niskopa JUG – 4 teku prema planu. Urađen je betonski ulazni portal, obodni kanali oko ulaznog portala, 13 okvira lučne podgrade, te sanirano klizište nastalo uslijed obilnih padavina. Novi kombajn R – 130, nabavljen za ove svrhe, montiran je i spreman za početak radova, koje nije moguće nastaviti bez ispunjavanja određenih uslova, a to je u ovom slučaju pribavljanje vodne i okolinske saglasnosti za koje je već pokrenuta procedura. Posao na ovom projektu izuzetno je složen, dužinu niskopa od 1.330 metara potrebno je pomno izanalizirati i izmjeriti kako ne bi došlo do mimoilaženja i odstupanja u toku izgradnje.

Čeka se isporuka dva preostala grabuljara od strane TTU „Energetik“ Tuzla

Ugovor sklopljen 2019. godine između TTU „Energetik“ Tuzla i rudnika „Banovići“ za nabavku četiri grabuljara ovih dana trebao bi biti u potpunosti ispoštovan, kada će u rudnik „Podzemna eksploatacija uglja“ pristići i preostala dva grabuljara.

Prema najavama u rudniku „Podzemna eksploatacija uglja“ u narednom periodu biće obimnih i složenih poslova pa je kapacitet radne snage u ovom slučaju veoma bitan. Ovom pogonu uvijek je potrebna radna snaga, što zbog činjenice da ima mnogo invalida rada, što zbog učestalih bolovanja. Jama je uveliko razrađena, osim aktivnih otkopnih polja u Zapadnom reviru, tu je i istraživanje Sjevernog revira i izgradnja niskopa JUG – 4 na kojem će raditi veliki broj radnika./Press RMU Banovići/