Rekordan iznos podrške za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i obrta

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupke za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“. Ovim programom Vlada je ove godine, za podršku malim i srednjim preduzećima, te obrtima na području Tuzlanskog kantona, predvidjela rekordan iznos od 4,7 miliona KM. Od ovog iznosa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je ukupno 4,58 miliona KM, 100.000 KM je planirano za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova, a 20.000 KM je planirano za nabavku baze podataka za analizu stanja privrede na području Tuzlanskog kantona, troškove pripreme i realizacije promotivnih aktivnosti za promociju privrede i privrednih potencijala, troškove izrade i realizacije medijskih projekata u svrhu promocije poduzetništva i razvoja Tuzlanskog kantona.

Od 4,58 miliona KM, koliko je planirano za podršku privatnim preduzećima i obrtima, za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona planirano je 1,1 milion KM. Podsjećamo radi se o kreditnoj liniji koja je osigurana sa UniCredit Bank d.d. Mostar, kojom je za privredu Tuzlanskog kantona osigurano 60,5 miliona KM kreditnih sredstava, a gdje Ministarstvo privrede subvencionira kamatnu stopu od 2,95%.

Za Program „Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala“ planirana su 2 miliona KM. Ovim se želi postići održivost, rast i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. Također, 220.000 KM je planirano za subvencije digitalne transformacije mikro, malih i srednjih preduzeća. Radi se o subvencioniranju troškova nabavke ili izrade digitaliziranih rješenja u poslovanju s ciljem postizanja održivosti, rasta i razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća na području Kantona. Za afirmaciju, razvoj i jačanje obrta sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona putem podrške obrtima u nabavci opreme, alata i repromaterijala obrtima planirano je 950.000,00 KM, a od 300.000,00 KM je planirano za novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća i obrte za subvencioniranje nabavke opreme, alata i repromaterijala. Za sufinansiranje implementacije projektnih aktivnosti obrtničkih komora i udruženja obrtnika namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, aktivnosti na promociji obrtništva u obrazovnim institucijama, interesnom umrežavanju obrtnika, organizovanom zastupanju interesa obrtnika na zajedničkom tržištu, edukaciji članova komora i udruženja, organizovanju obrtnika u cilju promocije i jačanja obrtništva i srodnih djelatnosti, organizaciju aktivnosti iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva propisane Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, planirano je 10.000,00 KM.