Realizacija projekata na lokalnoj putnoj mreži ukupne vrijednosti 2.370.980,55 KM

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o provedenim aktivnostima na realizaciji odobrenih novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Kako se u Informaciji navodi iz sredstava koja je iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurala Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa objavljenim javnim pozivom i projektima koji su pristigli iz gradova i općina, planirana je realizacija projekata na lokalnoj putnoj mreži ukupne vrijednosti 2.370.980,55 KM. S timu vezi Vlada je danas donijela Odluku kojom su odobreni projekti sanacije. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona će sklopiti sporazume o saradnji sa nadležnim gradovima i općinama kao upraviteljima cesta, te će, u skladu sa potpisanim sporazumom o saradnji, izabrati najpovoljnije ponuđače za izvođenje radova sanacije cesta, nadzirati izvođenje radova i pratiti implementaciju finansijskih sredstava.

Danas je Vlada dala saglasnost na Operativni program radova zimskog održavanja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u zimskom periodu od 15. novembra 2023. do 15. marta 2024. godine.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK