Razvojni tim za planiranje lokalnog razvoja/Gradski razvojni tim održao drugi sastanak na temu izrade Strategije razvoja Grada Gračanica

U Multimedijalnoj sali Gradske uprave jučer je održan drugi sastanak Razvojnog tima za planiranje lokalnog razvoja (Gradskog razvojnog tima) koji radi na izradi ovog važnog strateškog dokumenta – Strategije razvoja Grada Gračanica za period 2023.-2027. godina.

Sastanak je predvodio Nihad Sinanović, Pomoćnik Gradonačelnika i koordinator Razvojnog tima za planiranje lokalnog razvoja/Gradskog razvojnog tima koji je Razvojnom timu prezentovao dosadašnje aktivnosti u u okviru kojih je naglašen značaj usklađivanja strateških dokumenata sa  višim novima vlasti, pripremljena je Situaciona analiza te predloženi strateški fokusi, vizija razvoja i strateški ciljevi koji su razmatrani na javnim konsultacijama.

Ovim dokumentom navedena su tri strateška cilja, četrnaest prioriteta, ključni strateški projekti i četrdeset i jedna mjera za implementaciju istog, a članovi Gradskog razvojnog tima imali su priliku iznijeti svoje prijedloge i primjedbe koje će biti analizirane i dodane Nacrtu Strategije. Sastanku Razvojnog tima prisustvovao je i Gradonačelnik, te je iznio svoje primjedbe, prijedloge i sugestije s ciljem da ovaj dokument bude kvalitetniji, realniji i provodiv, što bi doprinijelo bržem razvoju Gračanice i boljem životu građana.

Nacrt Strategije ranije je razmatralo i usvojilo Gradsko vijeće Gračanica te istu stavilo na javnu raspravu čiji će se završni događaj održati 09.02.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 13:00 sati.