Razgovor o finansiranju Opće bolnice u Gračanici

Finansijsko poslovanje i rad Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici bila je tema današnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona sa direktorom Bolnice Almirom Sakićem.

Tokom sastanka ukazano je na probleme u finansiranju usluga, a time i rada bolnice u Gračanici. Premijer Kantona Jakub Suljkanović je najavio da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona radi na pripremi Finansijskog plana Zavoda za 2019. godinu, te će se prilikom njegove izrade posebno voditi računa i nastojati osigurati neophodna sredstva za finansiranje rada bolnice. Također, premijer je zatražio i da bolnica u što skorije vrijeme uradi dubinsku analizu koja će pokazati obim usluga koje se u bolnici pružaju, te nivo finansiranja iz zdravstvenog fonda. Imajući u vidu značaj bolnice za region, te činjenicu da njoj gravitiraju stanovnici 5 općina, ta analiza bit će temelj da Vlada i resorno ministarstvo u narednom periodu poduzmu određene aktivnosti na popunjavanju kapaciteta bolnice, a što će se direktno odraziti i na nivo finansiranja.

Osim premijera Suljkanovića i direktora Sakića, današnjem sastanku prisustvovali su i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, ministar finansija Miralem Nuhanović, savjetnik premijera Muzafer Brigić, te rukovodilac Ekonomsko – finansijske službe u Bolnici Enisa Isaković.

(RTV Slon)