Radovi na sanaciji pješačkog mosta kod Mašinske škole

Služba za komunalne poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, nastavlja sa izvođenjem radova na sanaciji šest mostova preko rijeke Jale u Tuzli. Sanacija se vrši sukcesivno, a za iduću lokaciju je predviđen pješački most kod Mašinske škole .Početak radova je u petak 3.3.2023. godine.

Za vrijeme izvođenja radova prelaz preko mosta će biti u potpunosti zabranjen.Mole se građani da do okončanja radova koriste druge prelaze preko rijeke Jale i ne ometaju izvođenje radova. O terminima izvođenja radova  sanacije ostalih pješačkih mostova građani će biti blagovremeno informisani.

D. Rebić