Radnici “Komunalca” uklanjaju snijeg sa saobraćajnica, trotoara, mostova, stepeništa …

Radnici JKP Komunalac Tuzla su od ranih jutarnjih sati na terenu i rade prema prioritetima određenim planom i programom za čišćenje saobraćajnica u nadležnosti Grada Tuzla, dok su za čišćenje magistralnih i regionalnih saobraćajnica nadležni kantonalni i federalni organi vlasti.

Na terenu se nalazi sedam vozila za čišćenje snijega, dok je jedan broj uposlenika angažovan na ručnom uklanjanju snijega sa mostova, stepeništa i pješačkih staza.