Radionice za žene do 35-e godine

Psiho-edukativna radionica/edukacija na temu “Ljubav,partnerstvo i seksualnost” održala se 13.12.2018. godine u prostorijama Udruženja PREC Živinice.

Učesnice su bile mlade djevojke/žene do 35.godina, edukatorica je Dajana Stajić, psihologinja i certificirana geštalt psihoterapeutkinja. Ovo je treća radionica za djevojke i žene, druga za mlade djevojke/žene koje se održavaju u PRECu u sklopu projekta “Ženska snaga-ideje i akcije ” kojeg animira Fehrija Šljivić.Projekat realizuje Udruženje PREC Živinice uz podršku Udruženja Comite Bosnie Mir Sada Lyon Francuska.

Slijedeća radionica za djevojke/žene do 35 godina planirana je 10.januara 2019.godine od 13:00h do 16:30 h u prostorijama PREC Živinice. Prijavite se na vrijeme,spoznajte sebe i dodatno se osnažite. Dobro nam došle.

(Tim za medije PREC)