PU FBiH zaplijenjenu imovinu od 55 miliona čuvaju u skladištima bez pokrića

Porezna uprava Federacije BiH nije efikasno upravljala zaplijenjenom imovinom jer se na stanju nalazi imovina koja je zaplijenjena prije više godina, a za koju se još plaća zakup skladišnih prostora, zaključili su federalni revizori u reviziji rada za prošlu godinu.

Revizori su konstatovali da je zaplijenjena imovina u iznosu od 55.220.768 KM najvećim dijelom data poreznim obveznicima na čuvanje, iako je ovakav način skladištenja izuzetak, a u svim slučajevima nisu zaključeni ugovori o skladištenju.

“Dosadašnje mjere koje su poduzete na naplati dugovanja obveznika u većinskom državnom vlasništvu nisu imale efekta, zbog čega dug kontinuirano ima tendenciju rasta. Ukupna dugovanja poreznih obveznika iznosila su 3.035.434.794 KM, od čega se na obveznike koji su u većinskom državnom vlasništvu odnosi 1.591.586.943 KM. Kod Federalnog ministarstva finansija vodi se 4.781 neriješeni postupak po osnovu izjavljenih žalbi na rješenja Porezne uprave FBiH u iznosu od 459.684.301 KM, koje odlažu izvršenje rješenja u predmetima dodatno utvrđenih poreznih obaveza”, stoji u izvještaju revizora.

Zaključeno je da, iako su poduzete aktivnosti, sistem internih kontrola još nije uspostavljen u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.

Naime, nije uspostavljen registar rizika kao baza podataka za sve informacije o rizicima, interni akti za pojedine procese rada nisu ažurirani izmjenama zakonskih propisa, niti su informacije i komunikacije na zadovoljavajućem nivou.

Prema prezentiranim podacima, 31. decembra 2020. godine evidentirane su 41.523 uplate u ukupnom iznosu od 5.344.006 KM, koje se odnose na period 2014-2020. godine i nisu se mogle rasknjižiti porezne obaveze na karticama poreznih obveznika.

“Od navedenog broja nerasknjiženih uplata, 1.405 u iznosu od 257.996 KM odnosi se na pravna lica, 1.102 u iznosu od 57.976 KM na fizička lica i 39.016 u iznosu od 5.028.034 KM na uplate građana po raznim osnovama. U 2020. godini evidentirano je 5.999 nerasknjiženih uplata u iznosu od 471.604 KM. Uzimajući u obzir navedeno, kao i vrijednost izvršenih uplata javnih prihoda koji nisu evidentirani na karticama poreznih obveznika (5.344.066 KM), ne može se potvrditi da Porezna uprava FBiH u potpunosti raspolaže informacijama o utvrđenim izmirenim i neizmirenim obavezama poreznih obveznika za uplatu javnih prihoda”, zaključili su revizori u svom izvještaju.

Na ovaj izvještaj dala je komentar i Porezna uprava FBiH, koja se nije složila sa većim dijelom izvještaja, ali je u svom komentaru navela da će u narednom periodu postupiti po datim preporukama i primjedbama, te da će se poduzeti sve potrebne aktivnosti na njihovom otklanjanju.