Prvi put u posljednih deset godina smanjeno zaduženje Federacije BiH

U javnosti se vrlo često Vlada Federacije BiH spominje u negativnom kontekstu kada je riječ o zaduživanju.

Prema riječima premijera FBiH Fadila Novalića istina je potpuno drugačija. On kaže da Federacija BiH ne samo da zadovoljava kriterij iz Maastrichta kada je riječ o zaduživanju kojim se zahtijeva da učešće javnog duga u GDP-u iznosi najviše 60 posto, nego je taj procent u FBiH dvostruko bolji te iznosi 27 posto.

U odnosu na zemlje EU, a posebno zemlje u okruženju, FBiH je, tvrdi Novalić, najmanje zadužena.

Naime, iz uporednih podataka je vidljivo da je Hrvatska u regionu najzaduženija država s učešćem javnog duga u GDP-u od čak 81,5 posto. Iza toga slijede Slovenija sa 78,6 posto, zatim Crna Gora sa 71,3 posto i Srbija sa 71 posto. BiH prema ovim pokazateljima ima učešće javnog duga u BDP-u od 43,2 posto.

Prema podacima koje je iznio federalni premijer, ukupan vanjski dug u Federaciji BiH je u odnosu na početak mandata smanjen za 293 miliona KM i 30. juna 2018. iznosio je 4,85 milijardi KM.

On kaže da je vanjski dug najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama, a to su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investicijska banka (EIB), Međunarodni monetarni fond (MMF) i drugi, a u cilju osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata.

”Zapravo, prvi put od 2008. godine trend rasta zaduženja je zaustavljen, odnosno, prvi put je u posljednjih 10 godina smanjeno zaduženje Federacije BiH”, navodi premijer FBiH.

Nadalje, ukupan unutrašnji dug Federacije BiH je, tvrdi on, u odnosu na početak mandata smanjen za 65 miliona KM i 30. juna 2018. iznosio je 823 miliona KM.

“Unutrašnji dug najvećim dijelom čine vrijednosni papiri, odnosno obveznice s kamatnom stopom od dva posto, mada je i dobar dio kratkoročnih vrijednosnih papira s ugovorenim kamatnim stopama i ispod jedan posto. Uzimajući u obzir adekvatan nivo Iikvidnosti budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i smanjene potrebe za finansiranjem, Vlada Federacije BiH je, u prvom i drugom kvartalu 2018., otkazala sve planirane aukcije vrijednosnih papira i u tom smislu će do kraja 2018. godine biti otkazano 300 miliona KM kratkoročnih zaduženja”, ističe Novalić.

On potcrtava da ukupno zaduženje FBiH iznosi 358 miliona manje nego u trenutku kada je Federalna vlada preuzela mandat.

”Nova vlada će naslijediti stabilizirane javne finansije u Federaciji BiH, likvidan budžet i smanjene dugove”, poručio je premijer.

(Klix)